Ledenadministratieve perikelen, vraag en antwoord

24 augustus 2016
de Webmaster

Het nieuwe seizoen 2016/2017 staat op het punt van beginnen en FIT Boys merkt dat er wel eens onduidelijkheid ontstaat over het opzeggen van het lidmaatschap, met name als dit te laat plaatsvindt, en over het innen van de contributie van het 4e kwartaal van het lopende seizoen.

Een toelichting op het opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap gebeurd uiterlijk 2 juni van het seizoen, 4 weken voor einde seizoen (30 juni). Stop je als speler dan geef je (of je ouders) dit tijdig en direct na einde seizoen (half mei) aan. FIT Boys kan bij de teamindeling van het volgend seizoen en het regelen van trainers en leiders dan je naam doorstrepen en komt niet voor verrassingen te staan. Eind mei/begin juni schrijft FIT Boys de teams weer in bij de KNVB en hier zijn kosten (ook per speler) aan verbonden. Het terugtrekken van een speler/team kost geld.

Gaat er iets mis bij het opzeggen?
Stuur je een mail of brief naar FIT Boys om je lidmaatschap op te zeggen en krijg je geen reactie? Stuur dan een kopie van die brief of mail nogmaals, dan kan FIT Boys de opzegging alsnog en eventueel met terugwerkende kracht regelen. Vaak wordt de opzegging vergeten en komt er een mail die verwijst naar een eerdere mail, die FIT Boys dan niet terugvinden kan. Dus TIP: bewaar een kopie van de opzegbrief of -mail.

Innen contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Er zijn 4 kwartalen, jul/aug/sep, okt/nov/dec, jan/feb/mrt en apr/mei/jun. De contributie wordt achteraf geïnd. Dat betekent dus dat na opzegging van je lidmaatschap voor 2 juni er eind juni nog het 4e kwartaal (apr/mei/jun) contributie wordt geïnd.