Belavond vrijwilligers FIT Boys

25 juni 2019
de Webmaster

Hallo lid van cvv FIT Boys,

Samen vormen wij de vereniging cvv FIT Boys. Ieder lid heeft hierin zijn aandeel. Een aantal van deze leden of ouders van een lid is tevens vrijwilliger. Zonder deze vrijwillige leden zou de vereniging niet kunnen bestaan. Wat de laatste tijd opvalt is de lage aanwas van nieuwe vrijwilligers, terwijl er wel (om welke goede reden dan ook) vrijwilligers stoppen. Zaken worden vervolgens niet opgepakt of komen bij de vrijwilliger terecht die al veel doet voor de vereniging.

Veel ideeën en zelfs commentaar is er altijd wel. Men wijst dan naar het bestuur of een commissie die ‘het niet goed doet’ of ‘het niet oppakt’. Terwijl jezelf onderdeel uitmaakt van deze vereniging en het waarschijnlijk zelf wel op zou kunnen pakken. Neem maar van ons aan, veel posities kunnen wel wat assistentie gebruiken.

Wie of wat hier de oorzaak van is, maakt niet heel veel uit. Of het nou de bestuurders zijn die het niet duidelijk genoeg kenbaar maken of dat de potentiële vrijwilliger andere prioriteiten stelt. Wat wel uitmaakt is dat voor o.a. de volgende posities vrijwilligers gezocht worden:
• Consul
• Bestuursleden van dienst (zaterdag middag)
• Bestuursleden van dienst (zaterdag ochtend)
• Coördinator/ Lid TC van de ST (combi-functie vv Beilen
• Voorzitter vrijwilligerscommissie
• Voorzitter Sponsorcommissie
• Voorzitter Commissie Vriend van FIT Boys
• Lid Commissie Vriend van Fit Boys
• Coördinator TC
• Leiders diverse elftallen
• Donderdagmorgenploeg
• Barvrijwilliger (diverse)
• Keukenvrijwilliger (diverse)
• PR-commissielid
• Lid verduurzaming commissie
• Gastdame/heer (diverse)
• Scheidsrechter (diverse)

Op maandagavond 1 juli wordt je gebeld met de vraag of je iets voor de vereniging als vrijwilliger kunt betekenen. (We doen ons best om eerst de leden te bellen welke nog geen vrijwilligerstaken verrichten, maar dit blijkt in de praktijk tijdens de belavond lastig te coördineren) We vragen je voor die tijd bovenstaande lijst door te nemen en serieus na te denken of dit iets voor jou is.

Staat een mogelijk voor u interessante functie er niet bij? Neem dan alsnog contact op. Wij denken graag in mogelijkheden. Vrijwilligers zoeken vaak ondersteuning in de vorm van korte taken, een breed kennissen netwerk of bijvoorbeeld expertise van een bepaald onderwerp. Vaak wordt gedacht aan grote tijdsinspanning, maar inbreng van expertise en uitvoeren van kleine taken zijn al van grote invloed.

Contact opnemen kan door betreffende commissie aan te spreken, een bestuurslid te vragen of via een mail naar algemenezaken@fitboys.nl.

Help je vereniging en wordt vrijwilliger. “Alle kleine beetjes helpen”