Aandachtspunten gebruik kunstgras (veld 4)

19 september 2018
de Webmaster

Nu het kunstgrasveld vrij is gegeven voor de trainingen en wedstrijden is het goed om met elkaar (ST Sportpark Noord-West, vv Beilen, cvv FIT Boys en ST Beilen/FIT Boys) de navolgende aandachtspunten en afspraken te bespreken.

KG = Kunstgras

Gebruik van de op het KG geplaatste spelmateriaal (o.a. verplaatsbare doelen)
Na elke training en of wedstrijd dient iedere trainer/leider (kaderleden) de gebruikte verplaatsbare doelen terug te plaatsen in de daarvoor in de hoeken aanwezige opstelplaats. Dit is VERPLICHT! Afspraken onderling ten aanzien van het opruimen is mogelijk maar ontheft niemand van zijn verplichtingen.

Binnenkort worden nog 4 kleinere doelen, eveneens voorzien van wieltjes en draag beugels bij geplaatst.

Het waarom
Het KG wordt eens per week door een extern bedrijf geveegd om een zo gelijkmatige verdeling van de infill te behouden. De afspraak is gemaakt dat het KG geheel vrij moet zijn van obstakels (verplaatsbare doelen). Zo niet, dan wordt per week per veegbeurt extra kosten in rekening gebracht. Indirect geld van de verenigingen en de leden.

Gebruik KG door jongere jeugdelftallen
Het is niet toegestaan dat ouders zich op het KG begeven! Graag toezicht en handhaving door leiders/trainers (kaderleden).

Toegang KG
Het KG mag alleen via de daarvoor geplaatste “walk on en walk off”-poortjes betreden worden. Dit om te voorkomen dat aanhangend zand aan schoenen op het KG komt. De hoofdpoort van het KG zal permanent afgesloten zijn en alleen in geval van calamiteiten middels een in de bestuurskamer aanwezig sleutel geopend kunnen worden.

Plaatsing en gebruik prullenbakken
Binnenkort worden nog 5 prullenbakken om het KG geplaatst. Uiteraard is het de bedoeling om daar het afval in te gooien om zwerfafval op het KG te voorkomen.

Verzoek aan alle kaderleden
Samen werken we aan het tot stand komen van een mooi nieuw complex. Het KG heeft, zoals wij nu al hebben moeten constateren, een bepaalde aantrekkingskracht. Helaas niet alleen voor een partijtje leuk voetbal, maar ook om rotzooi te trappen. Enkele voorbeelden: gebruik van de dugouts als doelen en klimwerktuigen en hangplek voor jeugd (inclusief drank). Spreek “gebruikers” aan die zich niet naar behoren gedragen en of geef het door aan de bestuurders van de verenigingen.

Namens het bestuur van de Stichting Sportpark Noordwest,
Lambert Hoving