AED- en reanimatie instructie 16 en 18 april

4 april 2019
de Webmaster

Na diverse avonden in februari en maart wordt op dinsdag en donderdag 16 en 18 april een volgende AED en reanimatie instructie gepland voor iedereen die de vorige ronde niet konden. Onder leiding van Ria de Vries en onder medewerking van de overige leden van de AED- en noodplan commissie. Het beleid hierbij is om de bestuursleden en trainers rechtstreeks te benaderen en is het “verplicht/zeer wenselijk”. Daarnaast lijkt het ons wenselijk dat zo veel mogelijk leiders en keuken- en kantinepersoneel hierbij aanwezig zijn. Overige vrijwilligers en leden kunnen aansluiten indien zij dit wensen. Hoe meer hoe beter!

Voor opgave kun je je melden bij Sander Stegehuis of de andere leden van de commissie.
• Ria de Vries
• Irene Stevens
• Ivan Oosting
• Harmannus Stel
• Hessel Wiersma
• Sander Stegehuis (06-13024770 / algemenezaken@fitboys.nl)