Algemene ledenvergadering

15 september 2020
de Webmaster

Elk jaar houden we in oktober onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

Ook dit jaar zal deze weer plaatsvinden. Wel onder bijzondere omstandigheden. We gaan ervan uit dat dan de Corona richtlijnen van het RIVM nog steeds van kracht zijn. Dat houdt dan in dat het lastig zal worden de leden op de 1,5 m afstand te ontvangen in de kantine. We hebben gezocht naar een geschikte locatie waar we deze afstand wel kunnen hanteren en waar we onder goede condities kunnen vergaderen.

De ledenvergadering zal plaatsvinden in de Pauluskerk op donderdag 5 november om 20.00 uur.

Ook in de Pauluskerk werken ze met protocollen. Het is dan ook noodzakelijk dat u/jij je aanmeld voor deze avond. We hebben dan vooraf zicht op het aantal leden dat zal komen en kunnen we iedereen een plaats toewijzen. De aanmelding kan vanaf heden bij secretaris@fitboys.nl .

U/jij bent van harte welkom op 5 november.