Contributie seizoen 2020-2021

21 september 2020
de Webmaster

Graag willen wij u informeren over de contributie voor het nieuwe seizoen 2020-2021. Hiermee geven wij graag een indicatieve datum wanneer de incasso’s voor de kwartaalcontributie zullen plaatsvinden. Wilt u er voor zorgen dat er op deze datum voldoende saldo op uw rekening staat zodat extra kosten voor de vereniging vermeden kunnen worden?

Contributie kwartaal 1 – 25 september 2020
Contributie kwartaal 2 – 5 januari 2021
Contributie kwartaal 3 – 25 maart 2021
Contributie kwartaal 4 – 25 juni 2021
Incasso Vrienden van Fit Boys – 31 januari 2021

Indien het niet mogelijk is om de contributie automatisch van uw bankrekening af te schrijven wil ik u verzoeken de contributie zelf over te maken naar NL91 RABO 0306 5009 57 t.n.v. Chr. Voetbalver. Fit-Boys en contact met ons op te nemen. Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd wil ik u verzoeken een nieuwe machtiging aan onze ledenadministratie te verstrekken (ledenadministratie@fitboys.nl).

Beëindiging lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 31 juni. Opzeggen kan alleen per geheel seizoen en dient schriftelijk vóór ingang van het nieuwe seizoen plaats te vinden. Anders zal de contributie voor het gehele seizoen worden geïncasseerd. Opzegging kan per email naar ledenadministratie@fitboys.nl of per brief naar Nijland 8, 9412 AC Beilen.

Minima
Voor gezinnen met een laag inkomen kan sport soms een zware belasting zijn. De gemeente Midden-Drenthe heeft hiervoor de sportbon. Hiermee komt de gemeente tegemoet (vaak geheel dekkend) voor de contributie. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt kunt u kijken op www.middendrenthe.nl/kindpakket of neem contact op met één van de medewerkers van de Gemeentewinkel via (0593) 5392 22.

Contributie seizoen 2020-2021
                                          Kwartaal   Opmerking
Senioren:                           € 42,65
Senioren (7×7):                 € 21,30         1/2 van senioren
Junioren 16 t/m 18:            € 26,40
Junioren 12 t/m 15:            € 23,55
Junioren 6 t/m 11:              € 20,90
Zaal:                                  € 34,45
Veld+Zaal senior:                € 55,35
Niet spelend lid:                   € 7,50

Kleding:                              € 2,50          Per kwartaal per gezin
Korting veld senior+zaal:      € -21,75
Korting veld t/m 18+zaal:     € -17,25
Korting 7×7 + zaal:              € -10,75       1/2 van de korting veld + zaal