FIT Boys 70 jaar, terugblik (8)

6 augustus 2023
de Webmaster

Het is nog 18 dagen tot het 70 jarige bestaan van FIT Boys. Opgericht op 24 augustus 1953, met als voorloper DOS opgericht in 1923. In de komende ruim 2 weken blikken we vooruit op het 70 jarige bestaan met een terugblik op onze historie. En die is rijk en zeer goedgevuld.

In de 8e terugblik van tien blikken we terug op 31 oktober 2019, de FIT Boys Algemene Ledenvergadering. Deze had toen een heel bijzonder t/lintje.

Jan Koster lid in de Orde van Oranje-Nassau

Donderdagavond werd de ledenvergadering van de cvv FIT Boys om 21:00 uur onderbroken door de locoburgemeester van de Gemeente Midden-Drenthe, de heer Bouwman. Hij kwam samen met de familie Koster de FIT Boys-kantine binnen. Hij riep vervolgens Erelid Jan Koster naar voren en roemde Jan om zijn vele vrijwilligerswerk wat hij zowel bij FIT Boys als bij Jagersvereniging Beilen en Omstreken doet en heeft gedaan. Het had daarom de Koning behaagd om Jan te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het bijbehorende lintje opgespeld door de heer Bouwman en ontving bloemen. Ook cvv FIT Boys-voorzitter Johan Boer had lovende woorden voor Jan en Jan nam zelf ook nog het woord en gaf aan compleet verrast te zijn, maar hij was er toch ook wel erg blij mee.

Nadat de ledenvergadering ten einde was, was het tijd voor alle aanwezige FIT Boys-leden om samen met Jan het glas te heffen op deze symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Jan, van harte gefeliciteerd! En dik en dik verdiend!