FIT Boys Geraniumactie 2018

8 maart 2018
de Webmaster

De FIT Boys Geraniumactie 2018 zal dit jaar plaatsvinden in maart, april en mei. Onderstaand de belangrijkste data:

  • Woensdag 28 maart: Uitdelen formulieren Geraniumactie door trainer
  • Woensdag 18 april van 18:00 – 21:00: Inleveren bestelformulier Geraniumactie in kantine
  • Zaterdag 21 april van 9:00 tot 13:00 in de kantine: Tweede en laatste mogelijkheid tot inleveren formulier Geraniumactie
  • Zaterdag 12 mei van 9:00 tot 13:00: Geraniums worden uitgedeeld op parkeerplaats Noord-West.

FIT Boys gaat er van uit dat alle leden weer hun beste beentje voorzetten en een groot aantal geraniums en stroopwafels aan de man gaan brengen. De opbrengst van de geraniumactie is elk jaar weer een substantieel deel van de inkomsten van FIT Boys. Hiermee houden we voor iedereen de contributie laag en de consumpties in de kantine betaalbaar.

Daar doe jij toch zeker aan mee? Natuurlijk! Bedankt namens FIT Boys!