FIT Boys op weg naar (after)coronaproof

14 april 2020
de Webmaster

Allereerst willen we stilstaan bij alle slachtoffers die de corona-pandemie tot nu toe al gekost hebben. Elk slachtoffer is er één te veel…. We leven mee met de nabestaanden en steunen ook diegene die nu nog op de IC’s in het land vechten tegen deze vreselijke ziekte. Ook hebben we groot respect voor iedereen in de zorg die zijn/haar stinkende best doet om alle corona-patiënten maar ook alle reguliere patiënten te voorzien van de zorg die ze nodig hebben. Petje op! En als laatste noemen we alle kanjers die in de vitale beroepen zorgen dat wij ons leven thuis op een goede manier kunnen doorkomen. Ook voor hen petje op! We stonden en staan voor een enorme uitdaging die we samen aankunnen. En wat is jouw rol in dit geheel? Blijf zoveel mogelijk thuis! Houd 1,5 meter afstand! Red hiermee levens en zorg dat we qua IC-capaciteit onder de maximale grens qua opnames blijven! HELP MEE!

Hoewel het op de velden van Sportpark Noord-West angstvallig stil is (niet altijd begrepen we. Let daar op! Dit kan een hoge boete opleveren!), gebeurd er op de burelen van FIT Boys het nodige. Besturen en commissie hebben nog steeds (online) overleg. Nu duidelijk is dat we dit seizoen niet meer voetballen, kan de vereniging zich volledig gaan richten op het nieuwe seizoen. En net als andere seizoenen moet er nog een hoop gebeuren, maar komen er ook nieuwe uitdagingen op het groen-gele pad. Voor het nieuwe seizoen moeten uiteraard alle selecties van senioren tot jeugd, veld en zaal, weer worden bemenst. Er moeten voor alle jeugdteams leiders en trainers gevonden worden. Alle randvoorwaarden (kantine, velden, kleding, scheidsrechters) moet weer voor elkaar zijn. En nieuwe uitdagingen liggen op het financiële vlak en hoe we onze vereniging (after)coronaproof maken, natuurlijk afhankelijk van wat de overheid en de RIVM ons voorschrijft. Per commissie zal er onderstaand ingegaan worden op de uitdagingen die we met elkaar moeten aangaan, vanaf nu al!

Van het Bestuur

Zo stil….

“Dat niets nog, te bevatten en begrijpen was, het was … zo hard, dat alles wat we dachten, ons alleen maar leegte bracht, zo moe en zo verslagen waren wij.” ( Een stukje tekst uit het lied ‘Zo stil’ van Blöf)

De wereld is in de ban van het Coronavirus. Het leven in onze maatschappij ligt voor een groot deel stil. Veel ‘normale’ ritmes liggen overhoop. Wat is normaal? We zijn in de afgelopen weken in een andere wereld terecht gekomen . Veel automatismen werken niet meer, mogen en kunnen niet meer. Waar in de voetbalwereld 9.15 meter een norm is, is op moment 1.50 meter de norm. Voetbal is op dit moment even bijzaak. Vervelend maar noodzakelijk. Onze gezondheid en die van anderen is op dit moment belangrijker. De maatregelen van de overheid zullen hopelijk resultaat hebben. En dat we mogen hopen dat we na de zomer weer mogen en kunnen voetballen.

De afgelopen periode werd het stil op Sportpark Noord West, stil in de kantine , stil in de kleedkamers, stil op het veld, stil langs het veld, stil tijdens de trainingsuren, stil op de wedstrijddagen. Voor het eerst zal bij onze club een seizoen niet worden uitgespeeld. En toch…

In alle stilte gaat het voetbal op een andere manier wel door. We zijn op diverse manieren verbonden met elkaar. Via social media, whatsappgesprekken, beeldbellen proberen we met elkaar verbonden te blijven. Challenges, Faceswap quizen, rebussen houden ons bezig. Toch blijft het een groot gemis dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. We missen elkaar. Het bestuur wenst ook dat dit gemis snel voorbij zal zijn. Blijf verbonden met elkaar waar dat kan. Verbondenheid is juist in deze tijd heel belangrijk. We moeten dit wel zelf doen. Vooral bij het zoeken naar die nieuwe normen. Zijn we straks verbonden in een andere wereld waar een ‘ ‘nieuwe normaal’ zal gaan gelden? Of keert alles straks terug naar het oude? Ik hoop dat we hierin een mix kunnen vinden. Een ‘nieuwe normaal’ waarin niemand buitenspel staat!

In betrekkelijke stilte wordt door verschillende commissies veel online overleg gepleegd om de club ‘draaiende’ te houden op financieel-, technisch-, sponsor- en activiteitengebied. Werken aan de belangrijke zaken van de club (verderop in dit artikel wordt hier uitvoerig aandacht aan besteed). Het is zaak dat we al het mogelijke doen om samen FIT Boys in de running te houden. We zijn afhankelijk van elkaar!

Op dit moment gelden nog steeds de richtlijnen van de overheid en RIVM. We blijven ons hieraan houden. Gelukkig doen de meeste leden dat ook door bijvoorbeeld niet naar het sportpark te komen. Een goede zaak. Het sportpark is gesloten sterker nog het is verboden om er te komen volgens de richtlijnen. Het bestuur onderschrijft deze richtlijnen net als Stichting Sportpark Noord West.

Mooi wark beschrijft het zo in het lied ‘Doodse stilte’:
‘Zit niet bij de pakken neer. ’t Word tied daj ut probeert en trek joezelf weer langzoam uut dit dal. Loat moar zien daj de vuusten balt. Dat ut goed komt staat geschreven op de muur: NEI AVONTUUR (en nooit meer doodse stilte)’

Blijf gezond en blijf rekening met elkaar houden.
Als familievereniging gaat ons dat lukken.

Johan Boer
Voorzitter cvv FIT Boys

Financieel
FIT Boys rust qua financiën op vier pijlers, te weten: contributie, kantine-inkomsten, sponsoropbrengsten en opbrengsten uit acties.

  • Contributie: De contributie is begin april weer geïnd en hier vragen wij van u als lid om die contributie ook gewoon te laten afschrijven, want daarmee steun je je club in deze (financieel) moeilijke tijd. Kom je zelf in financiële problemen door deze crisis, trek dan aan de bel (penningmeester@fitboys.nl) en samen komen we er uit.
  • Kantine-inkomsten: Die zijn volledig weggevallen vanaf zaterdag 14 maart en dat is een behoorlijke hap uit onze financiële armslag.
  • Sponsoropbrengsten: Gelukkig lopen de meeste sponsorcontracten nog door. Van vier teams loopt dit tot eind juni 2020 en moeten er weer nieuwe sponsorcontracten worden aangegaan. Gezien de huidige tijd, zal dit de nodige inspanning en creativiteit vergen van zowel de sponsor als de sponsorcommissie. En dan herhalen we ook nog maar eens de oproep om in deze tijd lokaal te kopen bij onze sponsoren en de andere middenstanders in Beilen! Winkelen kan ook online bij steeds meer Beiler winkels. Check de site en bestel online! Doen! https://thuiswinkelbeilen.nl/
  • Opbrengsten uit acties: De geraniumactie is al afgelast en ook het schoolvoetbal (kantine-inkomsten) ging niet door. En gaat de TT wel door? En zo ja, met publiek? Dus kunnen we dan weer baanbewaking en kaartcontrole doen samen met HHCombi? Gelukkig heeft de Poiesz, ondanks het afgelasten van de Jeugd Sponsor Actie wel € 1.000,= gedoneerd aan FIT Boys. Heel erg bedankt Poiesz! En laten we hopen dat de acties in het najaar, o.a. de kersttulbandenactie, wel weer gewoon doorgang kunnen vinden.

Vanuit de overheid en de KNVB zijn er een aantal regelingen getroffen om ondernemers en verenigingen te compenseren. Het bestuur is momenteel doende met het onderzoeken van de (financiële) impact voor de vereniging en welke regelingen daarmee voor ons van toepassing zijn. Voor vragen, suggesties of als u zelf in moeilijkheden komt neem dan contact op met penningmeester@fitboys.nl.

Technische Commissie
Achter de schermen is de Technische Commissie (TC) druk doende op de teams voor volgend seizoen weer te vormen. Grootste zorg is het weer op 3e klasse-peil brengen van de 1e selectie. Maar ook de overige seniorenteams zullen weer voldoende bemenst moeten worden.

Bij de jeugdteams zal uiteraard weer op basis van geboortejaar geschoven worden en gaan veel spelers/speelster een leeftijdcategorie omhoog. De TC vraagt aan elk (jeugd)lid en zijn/haar ouders wel tijdig door te geven wanneer je gaat stoppen met voetbal. Zo nemen we niet iemand ten onrechte mee in de plannen voor het nieuwe seizoen. Voor de TC is de uiterste datum van doorgeven 1 mei. Voor de ledenadministratie en qua reglement moet dit 4 weken voor einde seizoen (30 juni, anders loopt de contributieverplichting weer een seizoen door!), dus uiterlijk 2 juni! Ook zullen alle teams weer voorzien moeten worden van goede trainers en leiders en dat zal weer een hele puzzel worden. We doen ons best.

Overigens kun je natuurlijk ook nu gewoon lid worden van onze mooie vereniging. Heb je vragen of wil je lid worden, mail dan naar Kitty Zomer (ledenadministrateur): ledenadministratie@fitboys.nl. Mooi is het te zien dat 8 april er 3 nieuwe jeugdleden zijn bijgekomen. Dat zegt iets over het vertrouwen dat mensen dus hebben in FIT Boys en dat is mooi om te merken. Want zo komen we samen door deze lastige tijd heen!

Als laatste doet de TC nog een oproep voor 2 vacatures binnen de TC en de trainersgroep:

Sponsorcommissie
Omdat enkele sponsorcontracten aan het einde van dit seizoen aflopen, is de sponsorcommissie druk bezig met verlenging van huidige contracten en mogelijk in enkele gevallen op zoek naar nieuwe sponsors. We zijn blij met het grote aantal sponsors en hopen van harte dat we deze bijzondere tijd samen goed doorkomen. Volgend seizoen komen enkele teams zoals het 1e elftal in nieuwe kleding (heeft de kledingcommissie uiteraard een nadrukkelijke rol in (kleding@fitboys.nl)) en die worden (deels) bekostigd door een shirtsponsor.

Overigens is onze kledingcommissie (Erwin en Kitty Zomer en Sander van der Woud) druk doende om een nieuwe kledinglijn te introduceren en diverse teams weer te voorzien van nieuwe kleding. Dit zal wel gefaseerd plaats vinden, dus niet elk team is direct en tegelijk aan de beurt. Geduld is dus een schone zaak.

Kantinecommissie
Door diverse personele mutaties moeten er nog wel de nodige vrijwilligers bij die op maandag-, woensdag- en incidenteel vrijdagavond en zaterdagochtend en -middag kantine- en keukendienst willen draaien. Kun je iets betekenen voor de vereniging of heb je vragen over wat zo’n vrijwilligersfunctie inhoud, zoek dan contact met de secretaris (secretaris@fitboys.nl). U/jij kunt vast iets betekenen voor ons, want met uw bijdrage als vrijwilliger helpt u de club waar u of uw kind/partner bij voetbalt enorm! Alvast bedankt!

Als je al deze inspanningen van de diverse commissie zo leest, dan mogen we voor al deze vrijwilligers van FIT Boys ons petje wel opdoen! Complimenten heren en dames! Bedankt! En er is binnen de diverse commissies en vrijwilligersgroepen altijd nog plaats voor uitbreiding, dus meldt je aan en maak ook onderdeel uit van deze toppers van FIT Boys!