FIT Boys tekent Sportakkoord Midden-Drenthe

21 oktober 2022
de Webmaster

Woensdag 19 oktober was de ondertekening van het sport en gezondheidsakkoord Midden-Drenthe: Samen werken aan een gezond en verenigd Midden-Drenthe! Een waardevolle middag waarin hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder nogmaals de noodzaak onderstreepte om zuinig te zijn op onze mentale en fysieke gezondheid en vol in te zetten om deze gezamenlijk vanuit meerdere invalshoeken te verbeteren. Mooi te zien dat zoveel organisaties binnen Midden-Drenthe hebben aangegeven samen aan een of meerdere ambities uit het akkoord te willen werken.

En ook cvv FIT Boys heeft, uiteraard!, dit sportakkoord ondertekend. Want de ambities uit het sportakkoord passen één-op-één bij FIT Boys. FIT Boys wil iedereen de kans bieden te sporten/voetballen en iedereen maakt onderdeel uit van de FIT Boys-familie. In de kantine wil FIT Boys voor iedereen toegang creëren tot gezond eten en ook het bijvoorbeeld rookvrij maken van ons sportpark staat al langer op de agenda en wat FIT Boys betreft wordt het sportpark snel rookvrij. FIT Boys is een vereniging die qua leden, faciliteiten en financiën kerngezond is en toekomstbestendig. Zo heeft FIT Boys samen met buurman vv Beilen en Stichting Sportpark Noord-West vol ingezet op verduurzaming van het sportpark. Eén van de speerpunten uit het Jeugdbeleidsplan van FIT Boys is zorg dragen dat alle jeugdleden bepaalde vaardigheden (aan)leren en dus motorisch vaardiger worden. En dat past dus één-op-één bij de ambities uit het gezondheidsakkoord Midden-Drenthe.

We hopen dat wij als FIT Boys samen met alle andere organisatie kunnen bijdragen aan een gezond Midden-Drenthe.