Inspirerende aftrapbijeenkomst Amateurconvenant

30 september 2015
de Webmaster

FIT Boys was afgelopen maanden 28 september bij een inspirerende aftrapbijeenkomst van het Amateurconvenant van FC Groningen. Buurman vv Beilen en gemeentegenoot vv Wijster waren ook aanwezig. De bestuurders van de diverse verenigingen merken dat ze nu en in de toekomst met dezelfde ervaringen en problematiek te maken gaan krijgen, om het simpele feit dat elke amateurvereniging in de kern hetzelfde doet. vv Beilen-voorzitter Erjen Derks merkte op: “Er was sprake van uitwisseling van wederzijdse ervaring en problematiek” (bron: Twitter). En dat is altijd goed om te doen, want zo kun je ook samen nadenken over een oplossing voor een eigenlijk gemeenschappelijk probleem. Twee weten tenslotte meer dan één. Al met al een nuttige bijeenkomst, waarin alle verenigingen eens stilstonden bij hun vereniging in 2020. De FIT Boys-bestuursleden kwamen met een goed gevoel van deze bijeenkomst.

Onderstaand stuk staat op de website van FC Groningen:

Inspirerende aftrapbijeenkomst Amateurconvenant

Maandag 28 september vond de aftrapbijeenkomst plaats met 60 convenantpartners van FC Groningen. Met ruim 130 personen was de opkomst wederom erg groot. Centrale thema was ‘uw vereniging in 2020’. Met inspirerende sessies hebben de aanwezige contactpersonen en bestuursleden de mogelijkheid gekregen na te denken over de toekomst van het voetballandschap in Noord-Nederland.

Om te beginnen was er een introductie door Ab van der Velde (KNVB), waarin werd uitgelegd hoe de samenwerking met amateurverenigingen aankomend jaar is georganiseerd. Vervolgens gaf Gerard Kemkers, Performance Manager bij FC Groningen, in een inspirerende sessie een vernieuwende blik op het Topsportzorgcentrum dat FC Groningen in 2017 wil realiseren. Duidelijk werd dat ook de breedtesport volop kan profiteren van de mogelijkheden binnen het Topsportzorgcentrum.

Allereerste
Jan van Driel, ambassadeur van het Amateurconvenant, overhandigde de eerste seizoengids aan de heer Tiggelaar, bestuurslid van VV De Monnik. De vereniging van Schiermonnikoog heeft de afgelopen jaren veelvuldig deelgenomen aan activiteiten georganiseerd vanuit het Amateurconvenant en ontving daarom de allereerste Seizoengids, genaamd Trots op het Noorden. Aankomende week wordt de Seizoengids verspreid onder alle aangesloten verenigingen. De tweede helft stond in het teken van kennisdeling. Op basis van regio’s waren de groepen ingedeeld die in gesprek gingen over ‘Uw vereniging in 2020’.

Reacties
Marc van Meel (hoofd jeugdopleiding van HFC’15): “Goed om te zien dat FC Groningen een duidelijke toekomstvisie heeft.” Theo Tiggelaar (bestuurslid VV De Monnik): “Toch leuk dat wij als kleine vereniging in het zonnetje worden gezet, wij proberen zoveel mogelijk deel te nemen aan de leuke en leerzame activiteiten van het Amateurconvenant!” Rik van der Veen (voorzitter VVK Groningen): “Het was een nuttige avond waarbij veel ideeën werden geopperd. Directe winst is de gemaakte afspraak met de collega’s van FC Lewenborg om gezamenlijk te kijken naar hoe wij meer buurtgericht kunnen gaan werken.”