Klant of lid van bedrijf of vereniging FIT Boys?

28 februari 2017
de Webmaster

FIT Boys wil geen bedrijf met klanten zijn, maar een vereniging met leden.

Dat betekent dat de leden samen de vereniging zijn en dragen. Samen!

Samen de schouders er onder en samen zorgen dat alle vrijwilligerstaken ingevuld worden. Seniorleden, jeugdleden vanaf een bepaalde leeftijd en ouders/verzorgers.

Samen staan we sterk! Met al meer dan 200 vrijwilligers!

Lees onderstaande column van Jan Dirk van der Zee van de KNVB.

KRIJGEN WE OUDERS NOG BETROKKEN BIJ DE CLUB?

Inmiddels realiseren we ons bij de KNVB: wat we ook doen aan voetbalvernieuwing, het eerste wat clubs zich afvragen is: ‘wat betekent dit voor mijn vrijwilligers?’ Zelfs bij de introductie van de nieuwe mobiele wedstrijdformulieren, een app waarmee voetbalverenigingen worden verlost van een grote administratieve last, werd deze vraag door een aantal clubs gesteld. Snap ik. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is een van de grootste problemen in het amateurvoetbal. Zo niet de grootste. En hoezeer men ook probeert de ban te breken met inzamelingsacties, verplicht vrijwilligerswerk, deeltijdfuncties, vergoedingen, andere functiebenamingen en verhoging van de contributie kiezen de meeste mannen en vrouwen onder de 50 liever voor zichzelf en bekijken het verenigingsleven met dezelfde blik als ze een supermarkt inlopen.

Viktor Steijger, sponsor & vrijwilliger van vv Heerjansdam, beschreef dit probleem treffend in zijn column vorige week. Daarin stelt hij vast dat moderne ouders de voetbalvereniging steeds meer zien als een bedrijf waaraan je contributie betaalt en dat voor je kroost zorgt. Een analyse die Steijger overigens deed, naar aanleiding van uitspraken van Martin Seltenrijch, voorzitter van vv Barendrecht. Vanwege een tekort aan vrijwilligers ziet laatstgenoemde zich gedwongen om het aantal leden bij zijn club terug te brengen van 2.200 naar 1.500 mensen.

Zo langzamerhand begint het probleem van de vrijwilligers echt aan te slepen, waardoor ik denk dat we hulp van buitenaf nodig hebben. Ik heb daarom vorige week de politiek gevraagd om veel meer met ons mee te denken. Er is immers sprake van een brede maatschappelijke ontwikkeling, waarin mensen zich steeds meer terugtrekken in de comfort zone van hun eigen kring, in plaats van actief deel te nemen aan het verenigingsleven. Kennelijk sluit de clubcultuur, die zijn wortels heeft in de jaren ’60, onvoldoende meer aan bij de hedendaagse levensstijl, dat sterk is gericht op individuele behoeftes. Bovendien leven we in een tijd waarin loyaliteit snel verdwijnt.

Daarom moeten de plannen en ideeën die er nu leven om het vrijwilligerstekort op te lossen naar een hoger plan. Met clubmensen én mensen van buiten, die fris en zonder geschiedenis naar kansen kijken. Via ons platform KNVB-Assist neem ik graag het voortouw om als de sodemieter te werken aan de duurzame toekomst van onze voetbalclubs. Ook dat is de taak van de KNVB.