Onderzoek fusie v.v. Beilen en c.v.v. Fit Boys

21 oktober 2021
de Webmaster

Datum                  19-10-2021

Onderwerp           Onderzoek fusie vv Beilen en c.v.v. Fit Boys

 “Fusie onderzoekscommissie” van start!

Johan Boer (voorzitter c.v.v. Fit Boys) en Leon Vries (voorzitter vv Beilen) tekenden afgelopen dinsdagavond 19 oktober een intentieverklaring.

Hiermee spreken de besturen van de voetbalverenigingen vv Beilen en c.v.v. Fit Boys de intentie uit dat zij, door middel van een in te stellen onderzoekscommissie, een onderzoek zullen opstarten naar een (mogelijke) fusie tussen vv Beilen en c.v.v. Fit Boys.

De opdracht aan deze onderzoekscommissie is:

Onderzoek de mogelijkheden van een eventuele fusie tussen de vv Beilen en de c.v.v. Fit Boys en breng daarbij de huidige overeenkomsten en verschillen in kaart evenals de voor-en nadelen en risico’s en kansen van een fusie.

Breng vervolgens advies uit aan de beide besturen over de te nemen vervolgstappen met betrekking tot een eventuele fusie.

Deze onderzoekscommissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van beide clubs aangevuld met twee onafhankelijke commissieleden. De commissie bestaat uit de volgende vijf personen: Stefan Freriks, Sybrand Dijk, Wim Stevens, Ed Sikkema, en Ilse Koekoek. Op verzoek van beide verenigingen begeleidt Anne Prins (verenigingsadviseur SportDrenthe) dit proces.

Vanzelfsprekend worden de resultaten van de (in november 2020) ingeleverde enquêteformulieren meegenomen in het onderzoek, evenals de uitkomsten van het verkennend onderzoek over een mogelijke samenwerking, zoals dat in 2019 werd gehouden door een verkennende werkgroep.

De commissie gaat in opvolging hiervan verder onderzoek doen naar onder andere bestuurlijke, financiële en technische zaken, in de meest brede zin van het woord. Daarnaast zullen leden en stakeholders in de gelegenheid worden gesteld om van gedachten te wisselen over een eventuele fusie.

Op die manier verwacht de commissie vóór 15 april 2022 tot een zorgvuldig en afgewogen advies te komen aan de beide besturen. De onderzoekscommissie deelt de uitkomsten van het onderzoek met beide besturen. Daarna bepalen de besturen de vervolgstappen.