Planning renovatie fase 1 en beschikbaarheid velden

4 juli 2018
de Webmaster

Vorige week is de renovatie van veld 1 en 3 gestart En afgelopen maandag is door de wethouders Schipper en Derks de eerste schep de grond in gegaan voor de aanleg van het kunstgrasveld. De planning is dat het kunstveld begin september bij de start van de bekercomepetities gereed is,

Bij de veld 1 en 3 is bij het freezen van de toplaag geconstateerd dat de resterende grond zeer schraal is en een aanvullende behandeling noodzakelijk is. Consequentie hiervan is dat de beide velden langer herstel nodig hebben om tot een jarenlang goed bespeelbare ondergrond te komen. In een worst case betekent dit dat deze velden pas in december beschikbaar komen om bespeeld te worden (oorspronkelijke planning oktober).

Er is een aantal oplossingen mogelijk voor het tijdelijke capaciteitsprobleem dat hierdoor op de zaterdagen kan ontstaan.

  • Veld 7 (wetraveld) zal zoveel mogelijk ontzien worden als traningsveld en als wedstrijdveld worden ingezet. Voor de training zijn veld 6, de overhoek en het nieuwe kunstgrasveld beschikbaar. Voor de wedstrijden is het uitganspunt dat we de thuiswedstrijden op Noord-West willen blijven laten plaastvinden en alleen in een uiterste noodzaak een beroep op omliggende verenigingen willen doen.
  • Veld 2 (blijft sowieso tijdens de renovatie nog beschikbaar) en het kunstgrasveld kunnen als hoofdveld fungeren.

En we ontkomen er waarschijnlijk niet aan dat de wedstrijdzaterdag verlengd dient te worden en er ook wedstrijden na 16 uur gespeeld moeten worden. De exacte invulling zal per weekend bekeken worden.

Deze periode met passen en meten moeten we gezamenlijk door met een prima doel voor ogen: een mooi gerenoveerd sportcomlex waar we jarenlang plezier hopen te hebben van optimaal bespeelbare velden.

De Renovatiecommissie
ST Sportpark Noord-West