Respect!

3 oktober 2022
de Webmaster

Afgelopen periode merk je in de maatschappij dat we minder verdraagzaam zijn. De lontjes worden korter en het wederzijds respect is bij sommigen ver te zoeken. We hebben overal een mening over en deze wordt vooral ook veelvuldig geventileerd.

Iedereen in deze maatschappij telt mee en ook iedereen zijn of haar mening telt in zekere mate mee.
Als bestuur merken we dat dit ook binnen onze vereniging het geval is. Afgelopen seizoen zijn er meerdere dingen voorgevallen die in zekere mate storend zijn geweest voor anderen. Dit is van dus danige aard dat we als bestuur vinden dat we hier aan het begin van een nieuw seizoen aandacht voor moeten vragen. Bepaalde zaken horen niet thuis binnen onze vereniging. Zo vinden we dat vloeken of elkaar bepaalde ernstige ziektes toe wensen niet thuis horen binnen onze vereniging, en als het al gebeurt dat we elkaar hierop aanspreken moeten. We hebben een prachtige verenigingen waar binnen diverse overtuigingen aanwezig zijn, mooi toch dat dit kan? Heb dan ook respect voor elkaars mening. Als iemand een andere mening dan jou heeft, doe hier dan niet lacherig over, respecteer dit.

Mochten er komend seizoen weer dergelijke zaken plaatsvinden dan voelen we ons als bestuur verplicht hier passende maatregelen tegen te nemen.

We vragen jullie er met elkaar een respectvol en vooral mooi seizoen voor iedereen van te maken.

Bestuur cvv FIT Boys.