Update 11-07-21 Samenwerking Fitboys – Beilen

11 juli 2021
de Webmaster

11 juli 2021

Vervolgstappen
De volgende stap is het formeren van een begeleidingscommissie. We zijn in gesprek met 2 onafhankelijke personen die zeer waarschijnlijk in deze commissie plaats zullen nemen. Dit zijn twee onafhankelijke personen die via KNVB en Sport Drenthe gevraagd zijn. En er zijn twee leden van vv Beilen en twee leden van cvv Fit Boys gevraagd. Deze kennismakingsgesprekken zullen de komende weken plaatsvinden.

Wij vinden het belangrijk dat e.e.a. gedegen gebeurt en dit kan tijd kosten. Zodra er meer informatie is, worden alle leden weer op de hoogte gebracht. Dit zal  begin september zijn.

Met vriendelijk groet,

Besturen van cvv Fit Boys en vv Beilen

———————————————————————————————————————-

16 juni 2021

Beste leden van cvv Fit Boys en vv Beilen,

In het najaar van 2020 hebben wij alle leden om zijn/haar mening gevraagd of er een samenwerking mogelijk is. De overall uitkomsten zijn in beide jaarvergaderingen begin dit jaar gedeeld.

Uitkomsten besproken
Onlangs hebben wij (beide besturen) de uitkomsten van de draagvlakpeiling in detail met elkaar besproken. De resultaten van deze draagvlakpeiling hebben bij ons ruim voldoende aanleiding gegeven om de volgende stappen te zetten om te komen tot meer samenwerking. Alle bestuursleden hebben unaniem ingestemd om de volgende stappen te zetten. Kortom beide besturen staan hier positief in.

Vervolgstappen
De volgende stap is het formeren van een begeleidingscommissie. Beide besturen gaan op zoek naar (geschikte) personen voor deze commissie. De commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van beide verenigingen en onafhankelijke vertegenwoordigers met een KNVB achtergrond. Er zal een duidelijke opdracht geformuleerd worden voor deze begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie zal op verschillende gebieden advies moeten gaan uitbrengen aan beide besturen.

Op 6 juli komen wij weer bij elkaar om te kijken wat de stand van zaken is bij de vorming van de begeleidingscommissie en het vormen van de opdracht voor deze commissie.

Wij vinden het belangrijk dat e.e.a. gedegen gebeurt en dit kan tijd kosten. We maken gebruik van ervaring en kennis van verenigingen die een soort gelijk traject zijn doorgegaan. Zodra er meer informatie is, worden alle leden weer op de hoogte gebracht.

Met vriendelijk groet,

Besturen van cvv Fit Boys en vv Beilen