Sponsorcommissie FIT Boys bezoekt info-avond

2 december 2016
de Webmaster

(Foto’s: Fc Groningen)

Zoals al eerder te lezen was op de clubwebsite hebben Rik Oosterhuis en ondergetekende op 14 november een bijeenkomst bijgewoond in het Noordlease stadion te Groningen. Hier werd in het kader van het amateurconvenant waarvan ook cvv Fit Boys deel van uitmaakt, een avond georganiseerd betreffende sponsoring. Tijdens deze avond werd door Robert Klaver als commercieel directeur de ontwikkeling op gebied van sponsoring binnen de Fc Groningen nader uiteengezet. Hieruit blijkt dat het voor een professionele voetbalorganisatie als Fc Groningen de laatste jaren moeilijker geworden is om sponsoren te krijgen en langer te binden, kortgezegd werkt men met meer mensen op de marketingafdeling voor minder inkomsten. Sponsorinkomsten en binding met sponsors vraagt meer dan een standaard contract en daarvoor een wederprestatie van de vereniging, het vraagt; Sponsoring 2.0.

Een aantal praktijkvoorbeelden van Sponsoring 2.0 van onder andere ACV en vv Kloosterburen zijn nader uitgelegd. In het algemeen werd door de deelnemende verenigingen aangegeven dat hun sponsorinkomsten achteruit liepen. Wij als Fit Boys mogen dan ook trots zijn dat dit bij ons de laatste jaren redelijk stabiel tot ligt stijgend is, om dit echter te behouden zullen we ook na moeten denken over Sponsoring 2.0 binnen Fit Boys. Om de binding met sponsors te vergroten hebben we als sponsorcommissie inmiddels besloten maandelijks een sponsor van de maand te presenteren in het clubblad en op de website. We zijn dit inmiddels aan het uitwerken en jullie zullen de eerste resultaten hiervan waarschijnlijk begin 2017 zien.

Tevens is ons de online tool Sponsit nader uitgelegd. Sponsit betreft in het kort een registratiesysteem betreffende sponsorcontracten en mogelijke sponsoren. Dit systeem werkt met een account wat door de tijd over te dragen is naar nieuwe verantwoordelijken betreffende de sponsoring van de vereniging. Door de registratie van de sponsors en benaderde bedrijven te verbeteren is het overzicht beter te bewaren en de communicatie richting sponsoren te verbeteren. In overleg met onze penningmeester Sander, hebben we als Sponsorcommissie van Fit boys inmiddels een account aangemaakt en zullen deze in de komende periode gaan vullen met de aanwezige sponsors.

Zoals inmiddels bekend hebben we inmiddels Restaurant Pala’s welkom mogen heten als shirtsponsor voor het team 7×7 45+. Hiermee zijn we natuurlijk blij. Vooral uit het feit dat dit voort komt door het enthousiasme van 1 van de leden zelf. Dit bleek ook wel tijdens de avond in Groningen, sponsors werven gaat verder dan de sponsorcommissie, dit doe je als vereniging met elkaar. Dus mochten jullie mensen uit het bedrijfsleven kennen, praat dan eens over sponsoring van onze vereniging, of kom met je ideeën bij één van ons.

Naast de bijeenkomst bij Fc Groningen hebben we ook een bij elkaar gezeten met de sponsorcommissie van vv Beilen betreffende de sponsoring van de ST Fit Boys/Beilen. Dit om ook betreffende sponsoring hier dingen met elkaar af te stemmen en goed te laten verlopen. Dit was een goede avond en ook hiervan hopen we begin volgend jaar meer te kunnen laten zien.

Namens de Sponsorcommissie,

André Koskamp
Sponsor@fitboys.nl