Uitslag draagvlakpeiling

3 december 2022
de Webmaster

Vrijdag 2 december was de draagvlakpeiling voor het wel of niet vormen van een fusiebegeleidingscommissie vv Beilen – cvv Fit Boys. Wij willen alle leden bedanken voor het uitbrengen van hun voorkeur. Er hebben 90 leden gestemd: hiervan heeft 92% voor het vormen van een commissie gestemd en 8% tegen het vormen van een commissie gestemd.

Bij vv Beilen was gisteren een officiële stemming. Er hebben daar 213 leden gestemd, hiervan heeft 59% voor het vormen van een commissie gestemd en 41% tegen het vormen van een commissie gestemd.

Komende week gaan beide besturen overleggen over een vervolg.