Update fusie onderzoekscommissie

1 februari 2022
de Webmaster

Beste leden,

Hierbij een update vanuit de fusie onderzoekscommissie. De afgelopen twee maanden hebben we met diverse commissies kunnen spreken. De gesprekken die we voeren worden genotuleerd en teruggekoppeld aan de desbetreffende commissies. De input van de gesprekken gebruiken we om te kijken naar de voor- en nadelen, risico’s en kansen met betrekking tot een fusie.

De volgende commissies/stakeholders hebben we tot nu toe gesproken:

  • Technische commissies
  • Scheidsrechters
  • Donderdagochtendploeg
  • ST besturen
  • Kantinecommissies
  • En een informatief gesprek met de gemeente.

De voorkeur heeft om de gesprekken fysiek te voeren, maar door de lockdown/ maatregelen hebben we helaas de planning wat moeten bijstellen. Diverse gesprekken en ook de inloopavonden hebben we noodgedwongen moeten cancelen.

Vooruitkijken

Naar aanleiding van de laatste persconferentie mogen en kunnen we weer wat meer. De komende tijd pakken we de planning weer op en de eerste gespreksuitnodigingen zijn alweer de deur uit. Ook de inloopavonden worden weer opnieuw ingepland, nadere informatie hierover volgt nog. Uiteraard zijn we net als iedereen in afwachting wat de komende tijd kan en mag.

De fusie onderzoekscommissie heeft nog steeds als doel om in april 2022 het onderzoeksrapport aan beide besturen uit te brengen.

Met vriendelijke groet,

Fusie onderzoekscommissie