Van het Scheidsrechtersfront (271)

25 juni 2019
de Webmaster

Buiten is het 36 graden, binnen zit ondergetekende (gelukkig), dit is………Op de puntjes volgt dan de naam van een al jaren lopend radio programma, wie het weet mag het zeggen!

Ik ging er van uit dat het laatste cluborgaan van dit seizoen het levenslicht zou zien in de week voor de traditionele familiedag. De wijze mannen van de redactie (bij deze dank voor het in elkaar flansen, op welke wijze dan ook, van ons clubblad) hadden echter anders besloten. Dus nu maar in de pen geklommen.

Het kan niemand ontgaan zijn, het WK damesvoetbal is in volle gang. De meningen over het getoonde spel zijn, zoals vrijwel over alles in Nederland, nogal uiteenlopend. Ik zou zeggen beoordeel het ten opzichte van de aanwezige teams en maak aan de hand daarvan een mening. In dat geval doen de leeuwinnen het zo slecht nog niet. Ook de Copa America is momenteel bezig, daar onlangs enkele samenvattingen van gezien: wat een gezeur, geduik, genaai (met excuus) en geschop. Wat dit betreft kunnen de heren een voorbeeld nemen aan hun vrouwelijke collega’s! Wel maar hopen dat de vrouwen hun mannelijke collega’s niet gaan imiteren in de toekomst.

Iets wat bij de mannen aanzienlijk beter (lees: te gek voor woorden) geregeld is, is de betaling en de daarbij behorende transfersommen. Een miljoentje meer of minder maakt niet uit. En dat in een bedrijfstak welke voor het overgrootste deel uit sponsoring wordt betaald; zelf de broek ophouden is er niet bij, was dit wel het geval dan kwam het traktement van een voetballer niet verder dan 2 keer modaal denk ik.

Afgelopen week werd mijn naam genoemd in een door “buurman” Jan Dijks geschreven schrijfsel aangaande de naam “Bengels” die ik bedacht zou hebben voor de allerkleinste voetballers bij FIT Boys. Welnu dit is deels niet juist. In de periode voorafgaand aan de start van het Bengel voetbal was er een beslissingswedstrijd op Noord/West en kwam ik aan de praat met een der toeschouwers. De kans is groot dat FC Meppel een van de deelnemers was aan die wedstrijd omdat ze ook daar de benaming Bengels gebruiken. Mijn bedenksel is dus een geleend bedenksel. Waarvan acte.

VKW is uitgespeeld en dus is het voetbalseizoen ten einde. Dank aan alle arbiters die ook dit seizoen op Noord/West actief zijn geweest. Zoals nu wel zo’n beetje bekend wordt de bezetting steeds problematischer. De vergrijzing slaat letterlijk toe. De noodklok wordt bij deze (wederom) geluid!

Enkele belangrijke (scheidsrechters)data:
30 augustus: Seizoen opening van de COVS HZOD, een ieder wordt hiervoor uitgenodigd. Een van de onderwerpen: de nieuwe spelregels. Aanvang 20.00 uur, kantine vv Beilen.
4 oktober: (start)bijeenkomst voor de scheidsrechters, ook worden hiervoor de (jeugd)leiders uitgenodigd, aanvang 19.30 uur, kantine FIT Boys.
16 oktober: pupillencursus i.s.m. de beide middelbare scholen uit Beilen.

Allen een goede vakantie gewenst!

Albert Gerding
06-41104773