Van het Scheidsrechtersfront (272)

22 augustus 2019
de Webmaster

Hallo voetballiefhebbers(sters),

We staan aan de vooravond van het nieuwe amateur voetbalseizoen. Een zeer belangrijk en onmisbaar onderdeel van een wedstrijd is de arbiter. De vergrijzing van de scheidsrechters op Noord/West neemt witte vormen aan! Nieuwe aanwas is echt nodig om de tientallen wedstrijden wekelijks op Noord/West te bemensen. De gezamenlijke scheidsrechters commissie heeft de komende maanden een aantal bijeenkomsten op het programma staan. Op deze wijze proberen we mensen voor het scheidsrechters vak te interesseren. Voor scheidsrechters in spe is de bijeenkomst van 20 september een zeer interessante.

Op vrijdag 30 augustus a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de kantine van de v.v. Beilen een aftrapbijeenkomst voor (club)scheidsrechters, leiders, assistent scheidsrechters, (jeugd)trainers en andere belangstellenden uit de regio (Midden Drenthe) . De organisatie is in handen van de COVS/HZOD. De COVS (centrale organisatie voetbal scheidsrechters) is een soort van vakbond voor scheidsrechters. Een van de afdelingen is dus HZOD (Hondsrug Zuid Oost Drenthe). Beide Beiler voetbalverenigingen zijn donateur van deze belangen organisatie. De nieuwe spelregels zullen hier worden besproken. Koffie of thee wordt aangeboden door de gezamenlijke commissie. Na afloop is er natuurlijk de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwe en de oude spelregels. Opgave vv Beilen bij bertlamberts@telfort.nl en voor c.v.v. FIT Boys via familiegerding@ziggo.nl. Dit om een inschatting te maken over de inkoop van het aantal “plakjes cake”.

Op vrijdag 20 september a.s. om 19.30 uur op Noord/West willen we een avond organiseren voor diegenen uit de regio Midden Drenthe die er over nadenken scheidsrechter te willen worden. Medio november zijn we voornemens een clubscheidsrechters cursus aan te beiden aan belangstellenden uit de regio Midden Drenthe. Om niet zo maar in het diepe te moeten springen leek het ons goed om op een laagdrempelige manier uitleg te geven over “het leven” van een (club)scheidsrechter. Huidige (club)scheidsrechters zullen dan vertellen wat er bij komt kijken om de rol scheidsrechter op zich te nemen.

Op vrijdag 4 oktober a.s. om 19.30 uur in de kantine van de c.v.v. FIT Boys een bijeenkomst voor alle scheidsrechters van v.v. Beilen en c.v.v. FIT Boys. Ook (jeugd)leiders en trainers van alle elftallen van de beide voetbalverenigingen worden hiervoor van harte uitgenodigd! Het is goed om met elkaar in overleg te gaan en te weten wat we van elkaar kunnen verwachten tijdens wedstrijden.

p.s. wil je direct als je dit leest informatie over het leiden van wedstrijden, info is te verkrijgen via de eerder genoemde emailadressen!

Namens de commissie,
Bert Lamberts en Albert Gerding