Vragen en antwoorden ALV 13 maart 2021

6 april 2021
de Webmaster

Tijdens de online ledenvergadering van 13 maart 2021 zijn een aantal vragen gesteld door de aanwezige leden. Hierbij een overzicht van vragen met antwoorden.

VRAGEN OVER DE JAARVERSLAGEN

In het jaarverslag van de TC zijn de teams JO15-2, 35+ en 45+ niet opgenomen. Dit is per abuis niet opgenomen en dit zal een aandachtspunt zijn voor komend seizoen.

Maken we gebruik van financiële ondersteuning via rijk en overheid? We maken gebruik van diverse ondersteuningen zoals ook vermeld staat in het financieel verslag van 2019-2020. We krijgen de tip om eens te kijken naar de Regeling Frisse Start van de Gemeente Midden-Drenthe.

VRAGEN OVER DE VOORTGANG SAMENWERKING FIT BOYS EN BEILEN

Zijn de uitslagen van de enquête alleen gebaseerd op het invullen door Fit Boys leden of door beide? De verhouding invullers van beide verenigingen wordt getoond.

Zijn er significante verschillen in de uitslagen tussen de verenigingen? Er zijn geen significante verschillen.

Waarom wordt er gewacht tot een fysiek overleg weer kan? Waarom komen beide besturen niet eerder bij elkaar? Beide besturen kennen elkaar bijna niet. Tijdens een fysiek overleg is het gemakkelijker om meer tot elkaar te komen.

Vanuit 2 leden zijn er vragen binnen gekomen met betrekking tot het standpunt van het bestuur over het voorgenomen besluit van Beilen om met 1 team op zaterdag te gaan voetballen. Het bestuur geeft aan hierdoor overvallen te zijn. Beilen heeft enkel terloops tijdens een corona overleg aangegeven dit te overwegen, verder zijn we niet betrokken in dit besluit. Het bestuur heeft meermaals aangegeven bij Beilen ongelukkig te zijn met deze berichtgeving en een rectificatie te willen. Hierop is na meermaals aandringen het bericht verwijderd. Rectificatie heeft niet plaats gevonden. Bestuur heeft tevens aangegeven dit in het kader van een eventueel samenwerkingsverband/fusietraject geen tactische zet te vinden waardoor veel ruis onder leden ontstaat.

Heeft het bestuur niet terloops gezegd dat dit niet zo’n goed idee is? Als bestuur hebben we meermaals aangegeven dat we niet gelukkig zijn met de berichtgeving en de communicatie hierover.

Kan het zo zijn dat Beilen het te lang vindt duren en dat men daarom deze stap heeft gezet? De terloopse opmerking over het voornemen komt uit mei 2020, de enquête heeft in november plaatsgevonden. We willen graag met zoveel mogelijk gezichten naar elkaar toe groeien en 9% op totaal ruim 1000 leden is een behoorlijk aantal. De boodschap dat het sneller mag is duidelijk, echter kost het tijd om een dergelijk proces goed te laten verlopen en ieders mening moet hierin gehoord worden.

Weten we wat V.V Beilen wilt en weten zij dit van ons? We zien beide wat voor-en nadelen zijn van eventuele samenwerking en fusie maar dat het juist daarom goed is om fysiek met elkaar rond de tafel te kunnen om specifieke wensen dan wel eisen te bespreken.

Hoe gaan de leden ingelicht worden over de vervolgstappen? Hiervoor hebben de bekende Club organen en er mogen geen grote besluiten genomen worden zonder een bijzondere ALV.

Kunnen we actie ondernemen richting oudere leden welke hun zaterdag maar ook de ALV missen? We zullen er zorg voor dragen dat het bestuur de notulen op wens langs zal brengen bij de leden welke dit betreft en zal overwegen hoe dit verder in te kleden.