Vrijwilligerswervingsactie groot succes!

18 september 2017
de Webmaster

De vrijwilligerswervingsactie van afgelopen week was een groot succes! Op dinsdagavond tussen 19.00 – 21.00 uur zat een belteam klaar om alle spelende leden te bellen. Bijna alle spelende leden zijn gebeld (enkele kunnen nog een belletje verwachten) en we hebben op deze avond een resultaat geboekt van 67 vrijwilligers! Hier zijn we zeer tevreden mee en hierdoor is een groot aantal posities ingevuld. Op maandag 25 september is de welkom- en uitlegavond voor de nieuwe vrijwilligers. Deze ontvangen hierover nog persoonlijk bericht. Als dat onverhoopt niet het geval is, dan kun je dit bericht als uitnodiging beschouwen om komende maandag 25 september om 19.45 uur aanwezig te zijn in de kantine. Ook iedereen die een vrijwilligersfunctie wel ziet zitten maar niet is gebeld, is van harte welkom. Een overzicht van vrijwilligersfuncties staat elders op de website.

Een probleem blijft wel het aantal scheidsrechters. Mochten deze er niet voldoende komen, dan zullen de teams dit helaas eerst zelf op moeten lossen. Albert heeft hier duidelijk uitleg over gegeven in zijn “Column 210”. Wij blijven ons best doen en zullen samen tot een oplossing moeten komen.