Praat jij als FIT Boys-lid mee met de KNVB?

8 november 2018
de Webmaster

Eens in de drie jaar kunnen verenigingen en leden een vertegenwoordiger kiezen die namens hen zitting heeft in de ledenraad. Op 12, 13 en 14 december zijn er weer ledenraadsverkiezingen. Hierbij herinneren wij u eraan dat geïnteresseerden zich tot en met 12 november kandidaat kunnen stellen.

Over de ledenraad amateurvoetbal
De ledenraad is binnen de KNVB het vertegenwoordigende orgaan voor het gehele amateurvoetbal en is daarmee vergelijkbaar met de algemene vergadering zoals elke vereniging die heeft. Gezamenlijk met de directeur-bestuurder, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal. Twee keer per jaar is er een vergadering van de ledenraad op de KNVB Campus in Zeist. Daarnaast is er sprake van een aantal thematische sessies. Ledenraadsleden onderhouden contact met verenigingen in de eigen kieskring om daar het KNVB-beleid toe te lichten en (lokale) trends en ontwikkelingen in het amateurvoetbal te signaleren.

Wie zoeken we?
Gezocht wordt naar 30 mensen die in staat zijn om op strategisch niveau de belangen van de 1,2 miljoen leden bij 3.150 amateurvoetbalverenigingen in Nederland te vertegenwoordigen. We hopen op een diverse groep, die representatief is voor voetballend Nederland en het ledenbestand van de KNVB. Ledenraadsleden vertegenwoordigen verenigingen in de eigen kieskring, maar dienen het belang van het totale amateurvoetbal. We verwachten dat ledenraadsleden affiniteit hebben met het amateurvoetbal en, ook op strategische niveau, een bijdrage willen leveren aan de toekomst hiervan. Geïnteresseerden die zich kandidaat willen stellen moeten op 1 januari 2019 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en lid zijn van de KNVB. Tot en met 12 november kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen als ledenraadslid voor één van de 30 kieskringen.

Verkiezingen
Na 12 november worden alle kandidaatstellingen getoetst op enkele praktische vereisten (waaronder leeftijd en lidmaatschap KNVB). Op 16 november wordt de kandidatenlijst per kieskring gepubliceerd. Op 12, 13 en 14 december kunnen alle verenigingen dan namens hun leden een stem uitbrengen op één van de kandidaten uit hun kieskring. Die stem wordt gewogen naar het aantal leden van de vereniging, aangevuld met één stem namens de vereniging.

Kandidaat stellen en meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen, volledige functieprofiel voor de functie ledenraadslid amateurvoetbal en de ledenraad zelf VIND JE HIER. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook kandidaat stellen.

Voor vragen kun je ook terecht bij de KNVB verenigingsadviseurs of een mail sturen aan ledenraad@knvb.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND