Klaverjassen: Hilberts Bloembollen Trofee 6 nov

6 november 2015
de Webmaster

Verslag van de derde klaverjasavond van het seizoen 2015-2016, meetellend voor de eindstand om de

HILBERTS BLOEMBOLLENTROFEE

van vrijdag 6 november 2015.

Om half acht hadden zich 27 klaverjassers aangemeld, die door Ab Bening van koffie werden voorzien. Jan Koster was weer aanwezig voor verzorging van de hapjes en de drankjes. Omdat een aantal van 28 deelnemers, geen stilzitters kent, nam Sander contact op met zijn zwager Henk Scholing die had aangegeven wel als reserve te willen functioneren wanneer er niet genoeg kaarters zouden zijn. Henk zegde toe zo snel mogelijk te komen en tot die tijd nam Jan Koster zijn plaats in, zodat we met 28 man konden beginnen met de eerste ronde.

In deze eerste ronde was de hoogste score voor het koppel Arie Paping en Wesely Tijms, met 1479 punten, de tweede ronde was met een score van 1721 punten voor het koppel Albert Hepping en Henk Scholing. Wesley Tijms was voor het eerst aanwezig op een klaverjasavond bij Fit Boys en deed het meteen goed.(zie ook de stand van de eerste 10)

Hierna de gebruikelijke verkoop van de loten, door afwezigheid van Margreet, gedaan door Ria Smit en Tineke Haurissa. Aansluitend aan de verkoop de trekking van de winnende loten. Deze trekking uit ong. 300 lootjes laat Sander door de deelnemers doen, het is dan een bijkomende aardigheid dat iemand een lotnummmer trekt dat hij zelf bezit. Dit gebeurd met enige regelmaat, zo ook deze avond. Albert Zuring en Geert Smit trokken een lot dan ze zelf in bezit hadden. Verder viel op dat er vijf mensen waren die twee prijzen wonnen.

Na deze onderbreking werden de derde en vierde kaartronde gespeeld. Winnaars van de derde ronde waren Geert Smit en Sander Nijwening met 1618 punten. De vierde ronde was voor het koppel Arie Paping en Albert Zuring met 1730 punten.

Na telling van de totaal standen was de uitslag van de eerste tien als volgt:
1. Jan Bonnen 5794
2. Wesley Tijms 5773
3. Henk Scholing 5606
4. Albert Zuring 5442
5. Arie Paping 5434
6. Albert Hepping 5413
7. Hans Wilkens 5236
8. Sjoerd Ribberink 4960
9. Fre Harms 4953
10. Douwe Visser 4799
De prijzen werden uitgereikt door Aard Zuring, waarbij dus opviel dat Wesley Tijms meteen al in de prijzen viel en dat Arie Paping een bijzonder goede avond doormaakte met de winst in de ronden 1 en 4 en de 5e plaats in de eindstand.

Nog een opmerking over het aantal deelnemers, de eerste kaartavond, 24, de tweede 32 en nu 28, wij zijn blij met deze aantallen, wat niet wegneemt dat er nog wel een paar meer bij mogen, dus hierbij een oproep komt met velen naar de volgende klaverjasavond op vrijdag 27 november 2015. Iedereen is welkom, leden van de vriendenclub hoeven geen bijdrage van 2,50 euro te betalen, niet leden dus wel.

Tot ziens Fre Harms.