FIT Boys is op zoek naar jou!

13 april 2016
de Webmaster

Een vereniging kan niet zonder zijn vrijwilligers. Dat is een open deur. Maar in sommige geledingen die vaak wat minder met het voetballen te maken hebben, maar niet minder belangrijk zijn ontstaan gaten in de bezetting en kan het moment snel daar zijn dat er geen bezetting is op bepaalde momenten.

Onderstaand een opsomming van een 5-tal vacatures:
– Barpersoneel (zaterdagmiddag)
– Keukenvrijwilligers
– Assistent-scheidsrechter FIT Boys 2
– Geraniumcommissie Lid
– Sponsorcommissie Lid

Op http://www.fitboys.nl/vacature/ kun je meer details lezen over de functie-inhoud van de vacature.

Heb je serieuze belangstelling en lijkt je het leuk iets wezenlijks te kunnen betekenen voor FIT Boys, neem dat contact op met secretaris@fitboys.nl.