Privacyverklaring

www.fitboys.nl is een website van C.V.V. Fit Boys. Je kunt C.V.V. Fit Boys op de volgende manieren bereiken:

Vestigingsadres: Eursingerweg 14
Postadres: Schoolstraat 7
E-mail: secretaris@fitboys.nl
Telefoonnummer: 0593-540264
KVK-nummer: 40047288

C.V.V. Fit Boys kan gegevens van jou verwerken omdat je persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op de website of omdat je gebruik maakt van de diensten van C.V.V. Fit Boys. Je verstrekt de volgende gegevens bij het invullen van het contactformulier:
– Jouw naam
– Jouw e-mailadres

Waarom heeft C.V.V. Fit Boys jouw persoonsgegevens nodig?
C.V.V. Fit Boys verwerkt jouw gegevens om met jou in contact te komen als je daar om verzoekt. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
C.V.V. Fit Boys bewaart jou gegevens niet langer dan noodzakelijk om doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard als er geen overeenkomst wordt afgesloten of als een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met anderen?
C.V.V. Fit Boys verstrekt alleen persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als het nodig is voor de uitvoering van een contract afgesloten met jou.

Jouw persoonsgegevens aanpassen, inzien of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens aan te passen, in te zien of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via secretaris@fitboys.nl. C.V.V. Fit Boys zal uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van de website van C.V.V. Fit Boys
C.V.V. Fit Boys vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang en neemt maatregelen om misbruik of verlies tegen te gaan. De website van C.V.V. Fit Boys maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat jouw gegevens niet in verkeerde handen terechtkomen.

Mocht je de indruk hebben dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw gegevens neem dan contact op via secretaris@fitboys.nl. Dat kun je ook doen als je meer informatie wil hebben over de beveiliging van de door C.V.V. Fit Boys verzamelde persoonsgegevens.