Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie is opgeheven en de taken en een tweetal commissieleden zijn overgeheveld naar de Technische Commissie.