Contributie

Seizoen 2022-2023
Veld – Junioren
6 t/m 11 jaar € 7,32 per maand € 21,95 per kwartaal
12 t/m 15 jaar € 8,22 per maand € 24,65 per kwartaal
16 t/m 18 jaar € 9,24 per maand € 27,70 per kwartaal
Veld – Senioren
19 jaar en ouder € 14,90 per maand € 44,70 per kwartaal
7 x 7 € 7,45 per maand € 22,35 per kwartaal
Zaal – Senioren
19 jaar en ouder € 12,04 per maand € 36,10 per kwartaal
Veld en Zaal – Senioren
19 jaar en ouder € 19,35 per maand € 58,05 per kwartaal
Niet spelende leden
Niet van toepassing € 2,59 per maand € 7,75 per kwartaal
Kortingen
kleding (per gezin) € 2,50 per kwartaal
veld senior+zaal -€ 22,75 per kwartaal
veld t/m 18+zaal -€ 17,50 per kwartaal
7×7+zaal -€ 11,30 per kwartaal
Deze bedragen worden automatisch per kwartaal geïncasseerd. De incassodata:
Contributie kwartaal 1 29 september 2022
Contributie kwartaal 2 5 januari 2023
Contributie kwartaal 3 25 maart 2023
Contributie kwartaal 4 25 juni 2023
Bijdrage Vrienden van FIT Boys 31 januari 2023

Indien het niet mogelijk is om de contributie automatisch van uw bankrekening af te schrijven wil ik u verzoeken de contributie zelf over te maken naar NL91RABO0306500957 t.n.v. Chr. Voetbalver. FIT Boys. Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd wil ik u verzoeken een nieuwe machtiging aan onze ledenadministratie te verstrekken (ledenadministratie@fitboys.nl).