Sponsorcommissie

Voorzitter
Andre Koskamp 06-23136459
Secretaris
Lars Boersma 06-36329139
Lid (bordsponsoring)
Niek Boerhof 06-25645313
Lid (zaalzaken)
Willem Siertsema 06-27885174
Lid (advertenties balsponsoring)
Rik Oosterhuis 06-50953186
Lid
Ronald Nijwening 06-22324185
Lid
Allard Slofstra 06-52668094
Lid (deelnemend sponsor)
Jordy Doornbos  0593-523155
Lid (contactpersoon Bestuur)
Sander Stegehuis 06-13024770
Lid (contactpersoon Stichting Sportpark Noord-West)
Harry Sanders 06-13329536