Communiceren tijdens Algemene Ledenvergadering

1 november 2018
de Webmaster

Communiceren was het toverwoord tijdens deze Algemene Ledenvergadering. En communiceren is ook het toverwoord bij de voetbalvereniging FIT Boys. Alles staat of valt met een goede communicatie. Hoe haak je de juiste persoenen aan, hoe zorg je dat de juiste personen de juiste informatie ontvangen. We doen het als FIT Boys best goed, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Voorzitter Johan Boer opende de avond en nam de aanwezigen mee langs het afgelopen verenigingsjaar. Er is veel gebeurd, er is veel georganiseerd en er is vooral ook met plezier en soms veel succes gevoetbald. Johan stipte diverse momenten aan en natuurlijk ook de renovatie van het Sportpark, die nu in volle gang is. Na de plichtplegingen, het goedkeuren van de diverse notulen en verslagen, nam penningmeester Sander Stegehuis iedereen mee langs de financiële cijfers. Het zag er allemaal keurig uit en toen de kascommissie ook nog decharge verleende aan het bestuur werd dit ontvangen met applaus. Als laatste volgde nog een bestuurlijke wisseling of eigenlijk het aftreden van en het doorschuiven van bestuurdleden. Penningmeester Sander Stegehuis nam afscheid en werd bedankt voor zijn jarenlange nauwkeurig gevoerde financiële administratie. Het stokje wordt overgenomen door Celena Zantinge, die tijdens de inwerkperiode haar stem al heeft laten horen. Met Celena haalt FIT Boys een waardig opvolger binnen voor Sander en de vergadering wenste Celena door middel van een applaus veel succes toe. Vervolgens kon Sander benoemd worden als bestuurslid Algemene Zaken en zijn belangrijkste taak zal zijn het aansturen en goed draaiende houden van alle commissies binnen FIT Boys. En toen was er tijd voor koffie.

Na de koffie kwamen misschien wel de twee meest spannende punten op de agenda voorbij. De nieuwe organisatiestructuur en nieuws van de Stichting Sportpark Noord-West. Allereerst nam Sander Stegehuis de aanwezigen mee langs de nieuwe organisatiestructuur. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een x-aantal commissies. Bij het benoemen van die commissies kwam we de grootste verandering voorbij. De Jeugdcommissie zal ondergebracht worden bij de Technische Commissie en houdt daarmee op te bestaan. Wat bleek in de praktijk, door de jaren heen zijn heel veel taken bij de jeugdcommissie weggehaald en belegd bij andere commissies. En soms was er sprake van dubbeling. De bedoeling is dat de Technische Commissie wordt uitgebreid met een aantal leden uit de Jeugdcommissie en dat dan niet alleen de technische kant maar ook de ‘zachte’ kant van het reilen en zeilen van jeugdvoetbalteams goed begeleid gaat worden. Het Bestuur en de Technische Commissie gaan er alles aan doen om naar de leden en de ouders toe duidelijkheid te geven wie wat binnen de Technische Commissie gaat doen. Een goed uitgewerkt plan en inrichting van de Technische Commissie gaat nog gepresenteerd worden aan de leden. Sommige aanwezigen waren een beetje overvallen door het plan, maar uiteindelijk vroeg voorzitter Johan Boer om vertrouwen en medewerking. Samen kunnen we zorgen dat deze nieuwe opzet gaat slagen. Goed communiceren met elkaar is ook bij dit proces het toverwoord.

Als laatste kwam Stichting Sportpark Noord-West-bestuurder Berjon Groenink aan het woord. Hij legde in heldere en duidelijke bewoording uit hoe de Stichting er financieel voorstaat, welke renovatiezaken er al gerealiseerd zijn en welke er nog op stapel staan. Fase 1 is zo goed als afgerond. Veld 1 en 3 zijn opnieuw ingezaaid, veld 4 is nu een prachtige kunstgrasmat en de parkeerplaats is uitgebreid. Er ligt nog wel een zelfredzaamheidklus bij beide verenigingen om de bestrating rondom het hoofdveld (veld 1) te realiseren. in fase 2 zullen de kleedkamer worden uitgebreid (start verwacht medio december 2018) en in fase 3 zullen de velden 5, 6, 7, 2 en de overhoek aangepakt worden (start verwacht medio maart 2019). Vanuit de zaal gaf lid Johan Koster de Stichting en Berjon nog twee terechte complimenten: “Wat de Stichting qua renovatie tot nu toe gerealiseerd heeft verdient een groot compliment en de manier waarop jij dit hier gepresenteerd hebt verdient net zo’n groot compliment.” Applaus volgde van de aanwezigen en die kon de Stichting en Berjon in zijn zak steken.

Na de rondvraag was er nog één nabrander. Voorzitter Johan Boer vroeg de aanwezigen of FIT Boys ook met de Lanijto moet mee doen met een mooie kar en daar was genoeg animo voor. Peter Doornbos zal ‘de kar gaan trekken’ en met die constatering werd de vergadering gesloten.