3e AED en Reanimatie instructie-avond

5 maart 2019
de Webmaster

(Foto’s: Ria de Vries)

Op dinsdagavond 5 maart organiseerde de AED- en Noodplancommissie van FIT Boys onder leiding van Ria de Vries de 3e AED en Reanimatie instructie-avond. Wederom deden een flink aantal jeugd- en seniorleiders/-trainers en vrijwilligers mee. Het reanimeren en beademen werd geoefend en men kreeg uitleg over de AED. Wederom een hele nuttige avond waarin de aanwezigen zaken hebben geleerd die je op hele belangrijke momenten wel eens nodig kan hebben, momenten waar we van hopen dat ze nooit gebeuren maar waar we wel klaar voor willen zijn.

In 3 avonden hebben 26 vrijwilligers de instructie gevolgd en daarmee is de groep van FIT Boys-leden die kan reanimeren en de AED kan bedienen enorm gegroeid. De AED en Noodplancommissie zal hier ongetwijfeld een vervolg aan gaan geven om zo te zorgen dat op alle speeldagen (maandag, woensdag, per toerbeurt vrijdag en zaterdag) er vrijwilligers op het sportpark aanwezig zijn die in gevallen van nood kunnen en weten te handelen.

Een prima en zeer verantwoordelijk initiatief van FIT Boys om te zorgen voor een veilige sportomgeving op Sportpark Noord-West, waarin alle leden op een veilige manier kunnen deelnemen aan dat leuke voetbalspelletje. Want een veilige sportomgeving bestaat niet alleen uit respectvol met elkaar omgaan en handelen volgens de normen en waarden van de club, maar ook zorgen dat we onze leden en bezoekers in gevallen van nood kunnen helpen.

En zo eindigt de Week van de Veiligheid bij FIT Boys, want de laatste avond (7 maart) valt uit wegens te weinig opgave.