UPDATE: Aanpak velden Noord-West: continuing story

9 juni 2016
de Webmaster

UPDATE: zaterdag 11 juni komen de raadsleden naar Sportpark Noord-West voor een presentatie over het sportpark. Hopen dat dit de aanzet zal zijn tot een snel beslissingproces.

Allereerst even een terugblik op de berichten die op de FIT Boys-website sinds 2010 zijn verschenen over dit onderwerp:

Een lange geschiedenis en de gemeenteraad kan er maar geen beslissing over nemen. In augustus zullen de trainingen, beker- en competitiewedstrijden weer beginnen en op dit moment zet Stichting Sportpark Noord-West alle zeilen bij om de velden weer in een goede conditie te brengen. Het was mooi geweest als de daadwerkelijke grootscheepse aanpak nu had kunnen beginnen. Waarschijnlijk zal het in de herfst van 2016 weer pappen en nathouden worden op de sportvelden Jammer, gemiste kans….. Het college is er wel uit dat de door de Pvda voorgestelde tussenoplossing (aanpak van 2 grasvelden) geen soelaas biedt zo valt te lezen op de Twitterpagina van D66 Midden Drenthe. De lange termijn oplossing heeft de voorkeur van de beide voetbalverenigingen en de stichting. 3 kunstgrasvelden en de aanpak van 3 grasvelden. Misschien ten overvloede nogmaals enkele van de voordelen, die niet alleen gelden voor de beide voetbalvereningen en de stichting:

  • 10/12 maanden (behalve bij sneeuw en vorst) in het jaar goede trainings- en wedstrijdfaciliteiten: De trainingen kunnen altijd plaatsvinden en in combinatie met goed kunstlicht verdeeld worden over de 4/5 avonden van de week;
  • (Bijna) geen afgelastingen van trainingen en wedstrijden meer: leden van beide verenigingen krijgen waar voor hun geld (contributie) en wedstrijden hoeven niet in het voorjaar door de weeks worden ingehaald (extra belasting grasvelden);
  • Beilen heeft een goede kunstgras accommodatie die ook gebruikt kan worden door andere verenigingen (handbal, korfbal, etc.), door scholen overdag voor gymlessen en schoolactiviteiten (sportdag, koningsspelen) en voor allerlei activiteiten binnen de gemeente (schoolhandbal, schoolvoetbal, buurtvolleybal, etc.);
  • Het kunstgras kan ook verhuurd worden, zodat er ook nog opbrengsten gegenereerd worden die een bijdrage opleveren aan bijvoorbeeld de onderhoudskosten.
  • Enz. enz.

Het zou mooi zijn als de gemeenteraad/het collega binnen nu en enkele weken een beslissing kan nemen zodat de plannen misschien toch nog snel uitgevoerd kunnen worden. Het zal wel wishfull thinking zijn…..