AED- en Reanimatieinstructie bij FIT Boys

14 februari 2019
de Webmaster

FIT Boys werkt constant aan een veilige en plezierige sportomgeving. Het wil zorgen dat iedereen zich veilig voelt bij het sporten op Sportpark Noord-West. Eén heel belangrijk onderdeel is daarbij de AED- en Reanimatieinstructie voor vrijwilligers ‘werkzaam’ op het sportpark. Zo kunnen we op momenten dat het moet adequaat reageren, voor uw/jouw veiligheid!

Op de dinsdagen en donderdagen 26 en 28 februari en 5 en 7 maart staat de volgende AED en reanimatie instructie gepland onder leiding van Ria de Vries en onder medewerking van de overige leden van de AED- en noodplan commissie.

Beleid
Het beleid hierbij is om de bestuursleden en trainers rechtstreeks te benaderen en is het “verplicht/zeer wenselijk” om deel te nemen. Daarnaast lijkt het ons wenselijk dat zo veel mogelijk leiders en keuken- en kantinepersoneel hierbij aanwezig zijn. Overige vrijwilligers en leden kunnen aansluiten indien zij dit wensen. Hoe meer hoe beter!

Voor opgave kun je je melden bij Sander Stegehuis of de andere leden van de commissie.

• Ria de Vries
• Irene Stevens
• Ivan Oosting
• Harmannus Stel
• Hessel Wiersma
• Sander Stegehuis (06-13024770 / algemenezaken@fitboys.nl)