Algemene Ledenvergadering uitgesteld

11 oktober 2020
de Webmaster

 

In verband met de aangescherpte Corona maatregelen, heeft het bestuur besloten de ledenvergadering tot nader order uit te stellen. Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen
 • Goedkeuring notulen:
  • Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2019
 • Algemene Ledenvergadering 5 november. Jaarverslagen zoals in het clubblad gepubliceerd
 • Jaarverslag c.v.v. Fit Boys
 • Jaarverslag Technische Commissie
 • Jaarverslag Financieel
 • FinanciĆ«n
 • Exploitatieoverzicht
 • Begroting 2020-2021
 • Vaststellen contributie
 • Verslag kascommissie door: Erwin Zomer en Johan Koster
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar
  Hilda Hilberts, Secretaris en lid Dagelijks Bestuur
 • Aftredende leden in 2021
  Johan Boer, voorzitter en lid Dagelijks Bestuur
  Jan Jonink, bestuurslid Technische zaken en voorzitter Technische commissie
 • Stichting Sportpark Noord West
 • Rondvraag
 • Sluiting

Namens het bestuur van c.v.v. Fit Boys,

Hilda Hilberts (Secretaris)

In verband met de corona maatregelen mogen er maximaal 30 personen in de zaal aanwezig zijn. Opgave is verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar: secretaris@fitboys.nl

Als er meer opgave is dan het toegestane aantal personen, dan gaan wij de jaarvergadering  in 2 keer houden.