Algemene Ledenvergadering

3 maart 2021
de Webmaster

Beste leden,


Door corona zijn wij dit jaar genoodzaakt onze jaarlijkse ledenvergadering online te houden.
Deze zal plaats vinden op zaterdag 13 maart.
We willen graag aandacht voor een aantal punten:
– De jaarverslagen kunnen gelezen worden in een speciaal clubblad of op de website (digitaal clubblad)
– Hilda Hilberts(secretaris) haar termijn loopt af, maar zij heeft zich herkiesbaar gesteld
– Als er vragen zijn dan kunnen deze voor die tijd doorgegeven worden via de mail


Op- of aanmerkingen op de verslagen, het herkiesbaar stellen van de secretaris of het doorgeven van vragen kan tot uiterlijk 10 maart op secretaris@fitboys.nl.


Leden krijgen ongeveer 1 week van tevoren een mail met daarin een link om de vergadering online bij te wonen. Mocht je 10
maart nog geen mail hebben ontvangen maar de vergadering wel willen bijwonen, neem dan even contact op met de secretaris.


Het beste is om Google Chrome te gebruiken op een computer of laptop. Camera en microfoon kunnen uitgeschakeld blijven.
Eventuele vragen tijdens de vergadering kunnen via de chat beantwoord worden. Als wij dezelfde avond een vraag niet kunnen beantwoorden, dan komen wij hier binnen een week op terug.

Namens het bestuur,
Hilda Hilberts
Secretaris c.v.v. Fit Boys