20 november – Algemene Ledenvergadering

5 november 2023
de Webmaster

Donderdag 9 november stond de ALV op het programma. Helaas kregen wij aan het eind van de middag te horen dat er problemen waren met de riolering. Omdat de toiletten, wasbakken en douches niet konden worden gebruikt heeft de stichting moeten besluiten om de accommodatie te sluiten. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter lijkt het probleem bij de gemeente te liggen. De riolering is door een tankauto deels leeg gehaald maar zal langzaam weer vollopen omdat hiermee het probleem nog niet is opgelost. We hopen dat het probleem voor a.s. zaterdag is verholpen zodat de wedstrijden in ieder geval door kunnen gaan.

De nieuwe datum voor de ALV is 20 november. Let op, op een maandag! We hopen jullie dan te zien.

Datum: 20 november
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Sportpark Noord-West / Kantine van cvv FIT Boys

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen
 • Goedkeuring notulen:
  • Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2022
 • Algemene Ledenvergadering 20 november Jaarverslagen zoals in het clubblad gepubliceerd
 • Jaarverslag cvv FIT Boys
 • Jaarverslag Technische Commissie
 • Jaarverslag Financieel
 • FinanciĆ«n
 • Exploitatieoverzicht
 • Begroting 2023-2024
 • Vaststellen contributie
 • Verslag kascommissie door: Ruben Schutten en Albert Seubring
 • Benoeming nieuwe kascommissie   
 • Stichting Sportpark Noordwest
 • Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet  herkiesbaar voor deze functie

–  Marten Oldersma

Het bestuur is voornemend de volgende kandidaat voor te dragen: Rens de Kuijer, bestuurslid activiteiten. Tegenkandidaten kunnen zich tot 17:00 uur op de dag van de Algemene Ledenvergadering aanmelden via secretaris@fitboys.nl

 • Na aftreden van de penningmeester in 2022 was de vacature vacant. Op dit moment is Rob Janssens onze interim penningmeester.

Het bestuur is voornemend Rob Janssens voor te dragen als penningmeester en lid dagelijks bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot 17:00 uur op de dag van de Algemene Ledenvergadering aanmelden via secretaris@fitboys.nl

 • Aftredend en niet herkiesbaar voor deze functie

–  Johan Boer

Het bestuur is voornemend de volgende kandidaat voor te dragen: Annemieke Westra, voorzitter en lid dagelijks bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot 17.00 uur op de dag van de Algemene Ledenvergadering aanmelden via secretaris@fitboys.nl

 • Presentatie Robbert Dijkema over toekomst jeugdvoetbal bij FIT Boys
 • Rondvraag

Sluiting