Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

27 mei 2018
de Webmaster

Lees onder aan deze tekst de Privacyverklaring van FIT Boys.

Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid, stichtingsmedewerker en iedere medewerker van een (branche-)organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met je allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.

Het gaat heel ver… bijvoorbeeld ook om gegevens die je internet/tv-provider van je vastlegt (waar kijkt hij naar en hoe lang?), het gaat ook om camera’s die je volgen in een winkelstraat, je data via zoekmachines, wifi, gebruik van app’s. Nu ook nog het Internet of Things (IoT). Data te over die ook nog eens verhandeld kunnen worden, dat je er weet van hebt. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese verordening, nieuw beleid op gemaakt. Deze wet zal per 25 mei 2018 ingaan.

En wat doet FIT Boys daarmee? Denk onder andere aan een privacyverklaring op de website over hoe we omgaan met je gegevens die je bijvoorbeeld achterlaat op het Gastenboek. Hiervoor heeft FIT Boys al een PRIVACYVERKLARING opgenomen op de website. Of wat legt de ledenadministrateur vast en voor hoelang? Maar ook: gebruikt de vereniging beeld- en/of geluidsmateriaal van mij en heb ik daar toestemming voor gegeven (Het antwoord is “Ja, op het inschrijfformulier heb je daar voor getekend”). Het bestuur van FIT Boys heeft voor vandaag, de ingangsdatum 25 mei, zijn zaakjes zo veel mogelijk op orde, maar bleef en blijft er aandacht voor houden.

De Privacyverklaring

C.V.V. Fit Boys is een voetbalvereniging uit Beilen. Je kunt C.V.V. Fit Boys op de volgende manieren bereiken:

Vestigingsadres: Eursingerweg 14
Postadres: Schapendrift 93
E-mail: secretaris@fitboys.nl
Telefoonnummer: 0593-540264
KVK-nummer: 40047288

C.V.V. Fit Boys kan gegevens van jou verwerken omdat je persoonsgegevens verstrekt via het inschrijfformulier (om lid te worden) of omdat je gebruik maakt van de diensten van C.V.V. Fit Boys. Je verstrekt de volgende gegevens bij het invullen van het inschrijfformulier:
– Jouw naam
– Jouw adres
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw Geslacht
– Jouw geboortedatum
– Jouw ID-bewijs nummer
– Jouw IBAN NR
– Jouw pasfoto

Waarom heeft C.V.V. Fit Boys jouw persoonsgegevens nodig?
C.V.V. Fit Boys verwerkt jouw gegevens om met jou in contact te komen als je daar om verzoekt of als dit nodig is vanuit de vereniging. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, namelijk lid worden van FIT Boys en de KNVB (en de KNVB heeft deze informatie nodig (De KNVB heeft zijn eigen privacyverklaring voor de gegevens die zij van jou bewaren!)) en kunnen voetballen in competitie-/bekerwedstrijden.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
C.V.V. Fit Boys bewaart jou gegevens niet langer dan noodzakelijk om doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard als er geen overeenkomst wordt afgesloten of als een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met anderen?
C.V.V. Fit Boys verstrekt alleen persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als het nodig is voor de uitvoering van een contract afgesloten met jou.

Jouw persoonsgegevens aanpassen, inzien of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om persoonsgegevens aan te passen, in te zien of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via secretaris@fitboys.nl. C.V.V. Fit Boys zal uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van de ledenadministratie 
C.V.V. Fit Boys vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang en neemt maatregelen om misbruik of verlies tegen te gaan. De digitale ledenadministratie van C.V.V. Fit Boys is door een beperkt aantal personen inzichtelijk (beveiligd met een inlognaam, wachtwoord en code), namelijk de personen die er uit hoofde van hun functie iets mee moeten (ledenadministrateur (aan-/afmelden, wijzigen), penningmeester (innen contributie), leider/trainer (mail-/appgroep, telefoonnummer), Technische Commissie (indelen teams en opgeven teams bij de KNVB).

Mocht je de indruk hebben dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw gegevens neem dan contact op via secretaris@fitboys.nl. Dat kun je ook doen als je meer informatie wil hebben over de beveiliging van de door C.V.V. Fit Boys verzamelde persoonsgegevens.