Beilen & FIT Boys unaniem over toekomst sportpark!

8 maart 2017
de Webmaster

De avond over de toekomst van Sportpark Noord-West begon in de vv Beilen-kantine waar leden van vv Beilen en cvv FIT Boys samenkwamen voor een informatiebijeenkomst over de renovatie van het sportpark. vv Beilen-voorzitter Erjen Derks opende de avond en roemde de leden van de werkcommissie die zoveel werk hebben verzet in de aanloop naar deze avond. Applaus van alle aanwezigen volgde. Daarna nam cvv FIT Boys-voorzitter Ed Sikkema het woord en nam de aanwezigen mee in onder andere de wereld van kunstgras. Als laatste gaf Sybrand Dijk van de werkcommissie een toelichting op de financiën. Na diverse vragen rondde Erjen Derks de informatiebijeenkomst af.

Na deze informatiebijeenkomst begonnen voor beide verenigingen de Bijzondere Algemene Leden Vergadering. Bij FIT Boys begon het vervolg van de avond met een vragenronde over de renovatie en de verschillende opties. Zorgpunt was met name de veiligheid van het kunstgras en de hele discussie over de gevaren van de rubberkorrels. FIT Boys en de Stichting volgen kritisch de ontwikkelingen op dit punt en sommige aanwezige leden gaven het bestuur mee om de aanleg van kunstgras nog uit te stellen en eerst de natuurgrasvelden te laten renoveren. Daarna, looptijd snel een jaar, zal er hopelijk meer duidelijkheid zijn over de risico’s van kunstgras. Toen alle vragen beantwoord waren en sommige aanwezigen hun zegje hadden gezegd, kon de eerste van drie stemrondes beginnen.

Eerste vraag die voorlag was wel of geen kunstgras. Met ruime meerderheid werd er voor kunstgras gestemd. De tweede stemronde was de vraag 1 of 2 kunstgrasvelden. Ook hier was de ruime meerderheid voor 1 kunstgrasveld. De derde en laatste vraag was of het sportpark in zelfbeheer houden of teruggeven aan de gemeente en gaan huren. Hier was de keuze minder unaniem maar wel met meerderheid. FIT Boys sprak zich uit voor huren van de gemeente.

Het was mooi te horen dat de leden van vv Beilen precies hetzelfde gestemd hadden, met dien verstande dat zij nog een extra 1e stemronde hadden ingebouwd over de veiligheid (de gebruikte korrels) van het kunstgras. Een soortgelijke optie hadden de leden ook aan het bestuur van FIT Boys meegegeven (zie 2 alinea). De uitkomst van de stemmingen bij beide verenigingen was dus unaniem: De renovatie van 6 natuurgrasvelden, de aanleg van 1 kunstgrasveld en de bouw van 2 kleedkamers, uitbreiding van de parkeerplaats en groot onderhoud aan de bossingels en dat in de constructie van huur van het sportpark van de gemeente.

Een historische avond met een eensgezinde uitkomst. De verenigingen gaan dus nadrukkelijk voor een toekomstbestendig sportpark dat ze van de gemeente gaan huren.

Medio april zal de eerste spade de grond in gaan, maar deze planning is nog niet keihard.