Communicatie fusie

1 maart 2023
de Webmaster

Na de stemmingen in december zijn de beide besturen aan de slag gegaan met het formeren van een fusiebegeleidingscommissie. Er zijn diverse gesprekken met kandidaten geweest. Het blijkt nu dat er bij vv Beilen wel draagvlak (59% voor en 41% tegen het instellen van een fusiebegeleidingscommissie), maar geen draagkracht is. Het is, in tegenstelling tot Fit Boys, vv Beilen niet gelukt om een representatieve vertegenwoordiging te vinden die wil plaatsnemen in de fusiebegeleidingscommissie. Bij een toch wel verdeelde mening onder de leden is het noodzakelijk dat er een sterke vertegenwoordiging aan de slag gaat om de belangen van alle leden goed te borgen. De noodoproep die door vv Beilen is gedaan heeft ook niet tot het gewenste resultaat geleid.

Dit maakt dat het bestuur van vv Beilen geen vertrouwen heeft in een goede afloop bij een definitieve stemming. Om te voorkomen dat we heel veel werk gaan verzetten wat niet leidt tot het gewenste resultaat, heeft het bestuur van vv Beilen met pijn in het hart besloten het formeren van de fusiebegeleidingscommissie te stoppen. Hiermee is een fusie voorlopig van de baan. We geloven als besturen nog steeds dat een fusie de beste weg is voor een toekomstbestendige vereniging voor het aanbieden van de voetbalsport in Beilen. We vinden het dan ook beide zeer jammer dat het nu niet is gelukt. We willen graag benadrukken dat de samenwerking tussen de besturen het gehele proces zeer goed is verlopen. Dit staat een voortzetting van gesprekken in de toekomst zeker niet in de weg.

Er is de afgelopen jaren zeer veel werk verzet om op dit punt te komen. Dit heeft veel tijd en energie gekost. We willen dan ook iedereen van harte bedanken die zich hiervoor heeft ingezet.

Voor vragen zijn alle bestuursleden uiteraard aanspreekbaar,

Besturen vv Beilen en cvv Fit Boys.