Contributie FIT Boys seizoen 2019-2020

1 september 2019
de Webmaster

Graag willen wij u informeren over de contributie voor het nieuwe seizoen 2019-2020. Hiermee geven wij graag een indicatieve datum wanneer de incasso’s voor de kwartaalcontributie zullen plaatsvinden. Wilt u er voor zorgen dat er op deze datum voldoende saldo op uw rekening staat zodat extra kosten voor de vereniging vermeden kunnen worden?

  • Contributie kwartaal 1 – 25 september 2019
  • Contributie kwartaal 2 – 5 januari 2020
  • Contributie kwartaal 3 – 25 maart 2020
  • Contributie kwartaal 4 – 25 juni 2020
  • Incasso Vrienden van Fit Boys – 31 januari 2020

Indien het niet mogelijk is om de contributie automatisch van uw bankrekening af te schrijven wil ik u verzoeken de contributie zelf over te maken naar NL91 RABO 0306 5009 57 t.n.v. cvv FIT Boys. Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd wil ik u verzoeken een nieuwe machtiging aan onze ledenadministratie te verstrekken (ledenadministratie@fitboys.nl).

De penningmeester,
Celena Zantinge (penningmeester@fitboys.nl)