Contributie seizoen 2022-2023

30 oktober 2022
de Webmaster

Graag willen wij u informeren over de contributie voor het nieuwe seizoen 2022-2023. Hiermee geven wij graag een indicatieve datum wanneer de incasso’s voor de kwartaalcontributie zullen plaatsvinden. Wilt u er voor zorgen dat er op deze datum voldoende saldo op uw rekening staat zodat extra kosten voor de vereniging vermeden kunnen worden?

Contributie kwartaal 1 – 29 september 2022

Contributie kwartaal 2 – 5 januari 2023

Contributie kwartaal 3 – 25 maart 2023

Contributie kwartaal 4 – 25 juni 2023

Incasso Vrienden van Fit Boys – 31 januari 2023

Indien het niet mogelijk is om de contributie automatisch van uw bankrekening af te schrijven wil ik u verzoeken de contributie zelf over te maken naar NL91 RABO 0306 5009 57 t.n.v. Chr. Voetbalver. Fit-Boys en contact met ons op te nemen. Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd wil ik u verzoeken een nieuwe machtiging aan onze ledenadministratie te verstrekken (ledenadministratie@fitboys.nl).

Beëindiging lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 31 juni. Opzeggen kan alleen per geheel seizoen en dient schriftelijk vóór ingang van het nieuwe seizoen plaats te vinden. Anders zal de contributie voor het gehele seizoen worden geïncasseerd. Opzegging kan per email naar ledenadministratie@fitboys.nl of per brief naar Nijland 8, 9412 AC Beilen.

Minima

Voor gezinnen met een laag inkomen kan sport soms een zware belasting zijn. De gemeente Midden-Drenthe heeft hiervoor de sportbon. Hiermee komt de gemeente tegemoet (vaak geheel dekkend) voor de contributie. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt kunt u kijken op www.middendrenthe.nl/kindpakket of neem contact op met één van de medewerkers van de Gemeentewinkel via (0593) 5392 22.

Financiële moeilijkheden? Mocht u tot de groep behoren die in de huidige economische omstandigheden moeite heeft om het hoofd boven wat er te houden, maar niet in aanmerking komen voor de minima regeling, dan helpen wij graag om mee te denken in een oplossing. Als vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten, als dit om financiële redenen niet mogelijk is, denken wij graag met u mee om dit met een oplossing op maat toch mogelijk te maken. Neem hiervoor contact op met penningmeester@fitboys.nl of spreek een van de bestuursleden aan.