Contributie seizoen 2023-2024

11 oktober 2023
de Webmaster

Graag willen wij u informeren over de contributie voor het nieuwe seizoen 2023-2024. Hiermee geven wij graag een indicatieve datum wanneer de incasso’s voor de kwartaalcontributie zullen plaatsvinden. Wilt u er voor zorgen dat er op deze datum voldoende saldo op uw rekening staat zodat extra kosten voor de vereniging vermeden kunnen worden?

Contributie kwartaal 1 – 25 september 2023

Contributie kwartaal 2 – 5 januari 2024

Contributie kwartaal 3 – 25 maart 2024

Contributie kwartaal 4 – 25 juni 2024

Incasso Vrienden van Fit Boys – 31 januari 2024

Indien het niet mogelijk is om de contributie automatisch van uw bankrekening af te schrijven wil ik u verzoeken de contributie zelf over te maken naar NL91 RABO 0306 5009 57 t.n.v. Chr. Voetbalver. Fit-Boys en contact met ons op te nemen. Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd wil ik u verzoeken een nieuwe machtiging aan onze ledenadministratie te verstrekken (ledenadministratie@fitboys.nl).

De contributie tarieven vind u hier: Contributie

Beëindiging lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 31 juni. Opzeggen kan alleen per geheel seizoen en dient schriftelijk vóór ingang van het nieuwe seizoen plaats te vinden. Anders zal de contributie voor het gehele seizoen worden geïncasseerd. Dit heeft ook een reden. FIT Boys betaalt voor alle spelende leden vaste kosten per seizoen, bijvoorbeeld een bijdrage aan de KNVB voor deelname aan de verschillende competities. Opzegging kan per email naar ledenadministratie@fitboys.nl.

Minima

Voor gezinnen met een laag inkomen kan sport soms een zware belasting zijn. De gemeente Midden-Drenthe heeft hiervoor de sportbon. Hiermee komt de gemeente tegemoet (vaak geheel dekkend) voor de contributie. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt kunt u kijken op www.middendrenthe.nl/kindpakket of neem contact op met één van de medewerkers van de Gemeentewinkel via (0593) 5392 22.

Financiële moeilijkheden? Mocht u tot de groep behoren die in de huidige economische omstandigheden moeite heeft om het hoofd boven wat er te houden, maar niet in aanmerking komen voor de minima regeling, dan helpen wij graag om mee te denken in een oplossing. Als vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten, als dit om financiële redenen niet mogelijk is, denken wij graag met u mee om dit met een oplossing op maat toch mogelijk te maken. Neem hiervoor contact op met penningmeester@fitboys.nl of spreek een van de bestuursleden aan.