Draagvlakpeiling: is samenwerking mogelijk?

18 oktober 2020
de Webmaster

Vv Beilen en Cvv FIT Boys onderzoeken of en hoe ze kunnen komen tot een verdere samenwerking. Vorig jaar heeft hiervoor een klein intern onderzoek plaatsgevonden. In de ledenvergaderingen is besloten dat er een enquête onder de leden zal worden gehouden om draagvlak te peilen en om richting te bepalen voor eventuele verdere besprekingen.

Deze enquête zal 1 november online komen. Vanaf dan kunt u hem invullen. De mogelijkheid tot inloggen wordt geboden via een link. Deze link krijgen de leden toegezonden per e-mail.

Het is daarom goed om te kijken of uw emailadres – wat bekend is bij de ledenadministratie- nog klopt. Is uw emailadres de afgelopen tijd gewijzigd en u weet niet zeker of dit bij FIT Boys bekend is, neem dan voor 1 november contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@fitboys.nl).

Bent u niet in de gelegenheid om de enquête digitaal in te vullen dan kunt u een papieren versie krijgen om het op papier in te vullen.

We wijzen erop dat dit een draagvlakpeiling is. Met de resultaten van deze peiling wordt een richting bepaald over de verder te volgen route.

We zien met aandacht en verwachting uw reactie(s) binnenkomen.