Een woord van onze voorzitter

14 april 2020
de Webmaster

Zo stil….

“Dat niets nog, te bevatten en begrijpen was, het was … zo hard, dat alles wat we dachten, ons alleen maar leegte bracht, zo moe en zo verslagen waren wij.” ( Een stukje tekst uit het lied ‘Zo stil’ van Blöf)

De wereld is in de ban van het Coronavirus. Het leven in onze maatschappij ligt voor een groot deel stil. Veel ‘normale’ ritmes liggen overhoop. Wat is normaal? We zijn in de afgelopen weken in een andere wereld terecht gekomen . Veel automatismen werken niet meer, mogen en kunnen niet meer. Waar in de voetbalwereld 9.15 meter een norm is, is op moment 1.50 meter de norm. Voetbal is op dit moment even bijzaak. Vervelend maar noodzakelijk. Onze gezondheid en die van anderen is op dit moment belangrijker. De maatregelen van de overheid zullen hopelijk resultaat hebben. En dat we mogen hopen dat we na de zomer weer mogen en kunnen voetballen.

De afgelopen periode werd het stil op Sportpark Noord West, stil in de kantine , stil in de kleedkamers, stil op het veld, stil langs het veld, stil tijdens de trainingsuren, stil op de wedstrijddagen. Voor het eerst zal bij onze club een seizoen niet worden uitgespeeld. En toch…

In alle stilte gaat het voetbal op een andere manier wel door. We zijn op diverse manieren verbonden met elkaar. Via social media, whatsappgesprekken, beeldbellen proberen we met elkaar verbonden te blijven. Challenges, Faceswap quizen, rebussen houden ons bezig. Toch blijft het een groot gemis dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. We missen elkaar. Het bestuur wenst ook dat dit gemis snel voorbij zal zijn. Blijf verbonden met elkaar waar dat kan. Verbondenheid is juist in deze tijd heel belangrijk. We moeten dit wel zelf doen. Vooral bij het zoeken naar die nieuwe normen. Zijn we straks verbonden in een andere wereld waar een ‘ ‘nieuwe normaal’ zal gaan gelden? Of keert alles straks terug naar het oude? Ik hoop dat we hierin een mix kunnen vinden. Een ‘nieuwe normaal’ waarin niemand buitenspel staat!

In betrekkelijke stilte wordt door verschillende commissies veel online overleg gepleegd om de club ‘draaiende’ te houden op financieel-, technisch-, sponsor- en activiteitengebied. Werken aan de belangrijke zaken van de club (verderop in dit artikel wordt hier uitvoerig aandacht aan besteed). Het is zaak dat we al het mogelijke doen om samen FIT Boys in de running te houden. We zijn afhankelijk van elkaar!

Op dit moment gelden nog steeds de richtlijnen van de overheid en RIVM. We blijven ons hieraan houden. Gelukkig doen de meeste leden dat ook door bijvoorbeeld niet naar het sportpark te komen. Een goede zaak. Het sportpark is gesloten sterker nog het is verboden om er te komen volgens de richtlijnen. Het bestuur onderschrijft deze richtlijnen net als Stichting Sportpark Noord West.

Mooi wark beschrijft het zo in het lied ‘Doodse stilte’:
‘Zit niet bij de pakken neer. ’t Word tied daj ut probeert en trek joezelf weer langzoam uut dit dal. Loat moar zien daj de vuusten balt. Dat ut goed komt staat geschreven op de muur: NEI AVONTUUR (en nooit meer doodse stilte)’

Blijf gezond en blijf rekening met elkaar houden.
Als familievereniging gaat ons dat lukken.

Johan Boer
Voorzitter cvv FIT Boys