Elkaar de bal toespelen

2 juni 2021
de Webmaster

“Elkaar de bal toespelen.” Deze uitdrukking staat voor “elkaar helpen”.

Elkaar helpen was de afgelopen periode lastig. Het samen sporten en de sociale contacten missen we al heel lang. We hunkeren naar de situatie van voor Corona. Het lijkt erop dat we binnenkort weer van deze situatie mogen uitgaan. Wat zou het fijn zijn als we het nieuwe seizoen als vanouds kunnen starten. Minister Hugo de Jonge zei zondag in WNL op zondag dat dit waarschijnlijk in september aan de orde is. De vaccinaties hebben hierin een grote rol. We kunnen elkaar helpen om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen.

Dan kunnen we elkaar ‘letterlijk ‘weer de bal toespelen. Elkaar helpen.

Het elkaar de bal toespelen was voor ons als club/bestuur in deze periode vreemd en lastig maar ook moeilijk. Een periode met ups en downs, ofwel wel of niet. Keuzes en afwegingen. Het verminderde fysieke contact met al zijn mimiek, lichaamstaal, gevoelens en vooral het oogcontact veroordeelde ons tot veel digitaal contact. Dit digitale contact geeft een onbevredigend gevoel. Vaak worden uitspraken in een app, berichten in een email, boodschappen in de social media op verschillende manieren ‘gelezen’. Vaak is het onmogelijk om adequaat te reageren.

De jeugd kon gelukkig elkaar wel de bal blijven toespelen. Tijdens de trainingen en ook met de onderlinge wedstrijden. De trainers en begeleiders verdienen hiervoor een compliment. Het is knap om de jeugd te blijven motiveren terwijl je weet dat je alleen maar traint om te trainen. Gelukkig kan er vanaf a.s. zaterdag gespeeld worden om de Regio-cup georganiseerd door de KNVB. De senioren kunnen vanaf 5 juni ook weer samen trainen. Ook mogen er dan onderlinge wedstrijden worden gespeeld. De verwachting is dat bij stap 4 in het openingsplan (verwacht 30 juni) net als bij de jeugd meer mogelijk is. Bijvoorbeeld zomeravond voetbal.

Ook op het bestuurlijke vlak spelen we elkaar de bal toe. Er blijft ondanks Corona veel te bespreken. Veel zaken verdienen de aandacht. De voorbereidingen voor komend seizoen zijn gaande. Vrijwilligers zijn wekelijks bezig met kleine en grote klussen. De donderdagmorgenploeg is weer gestart.

In het proces voor het onderzoek naar samenwerking met vv Beilen spelen we de bal ook. Er is inmiddels contact geweest over de communicatie hierover. De bal is op verschillende manieren gespeeld. Het gesprek hierover is goed verlopen. Het daadwerkelijke vervolg zal dinsdag 8 juni verder besproken worden. Beide besturen komen dan bij elkaar. Er zal dan een voorstel besproken worden voor een “routekaart”. Hoe gaat dan het speelveld eruit zien? Deze routekaart wordt dan met de leden gedeeld. Nogmaals wil ik benadrukken dat we dit proces zorgvuldig moeten invullen. Alle ballen die op dit moment in het spel zijn krijgen/hebben de aandacht.

De vrijwilligers die actief de bal spelen voor onze club zijn op verschillende manieren actief voor onze club. Ook voor komend seizoen zijn deze mensen onmisbaar voor de club. Er blijven altijd vrijwilligers nodig. Neem bijvoorbeeld de vacature Hoofdtrainer voor Dames 1 van de Samenwerkende Teams Beilen/Fit Boys. We zijn op zoek naar een nieuwe trainer voor dit team. Zie hiervoor ook het artikel op de website. Dit is een vacature die op korte termijn ingevuld moet worden. Ook binnen de diverse commissies zijn er enkele vacatures. Wellicht zijn er leden die op wat voor manier dan ook de bal willen spelen. Op iets langere termijn zullen er in het bestuur twee vacatures ontstaan. In het

schema van aftreden van het bestuur staat dat Jan Jonink en ondergetekende aftredend zijn. We hebben allebei aangegeven dat we aftredend en niet herkiesbaar zijn. We spelen de bal naar een ander. Bij dezen is de pass gegeven maar het is nog onzeker bij wie die pass terecht zal komen. De bal is onderweg. De vraag is wie ontvangt de bal. Voor beide functies is/ wordt de zoektocht gestart. We willen jullie vragen om mee te denken in deze zoektocht. Wat zou het mooi zijn wanneer op de Algemene Ledenvergadering in oktober de bal ontvangen is door twee nieuwe bestuursleden.

Blijf elkaar de bal toespelen. En we weten dat dit de ene keer goed gaat, een ander keer gaat het wat minder. Samen eraan werken en proberen beter te worden. We gaan er vanuit dat Corona de bal steeds minder hard kan spelen. Wij steeds vaker en beter…..

Johan Boer