FIT Boys 70 jaar, terugblik (7)

30 juli 2023
de Webmaster

Het is nog 25 dagen tot het 70 jarige bestaan van FIT Boys. Opgericht op 24 augustus 1953, met als voorloper DOS opgericht in 1923. In de komende ruim 3 weken blikken we vooruit op het 70 jarige bestaan met een terugblik op onze historie. En die is rijk en zeer goedgevuld.

In de 7e terugblik van tien blikken we terug op 5 juni 2010, de FIT Boys Familiedag. Deze had toen een heel bijzonder t/lintje.

Ab Sanders Koninklijk onderscheiden

Op zaterdag 5 juni ontvangt de heer A. Sanders uit handen van burgemeester J. Broertjes de bij de Koninklijke onderscheiding behorende versierselen. Dit gebeurt tijdens de familiedag van Christelijke Voetbalvereniging Fit Boys op sportpark Noord West, Eursingerweg 14, 9411 BB te Beilen. De heer Sanders ontvangt de onderscheiding in het kader van de Bijzondere Gelegenheid 2010.

De heer A. Sanders is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn (bestuurlijke) activiteiten op het terrein van jeugdwelzijn, zorg en kerkelijk leven.

De heer Sanders kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” en krijgt de onderscheiding voor de volgende activiteiten:

1975 – 1981   Jeugdleider van de Christelijke Voetbalvereniging Fit Boys te Beilen

1980 – 1986   Jeugdvoorzitter en vervolgens vice-voorzitter van de Christelijke Voetbalvereniging Fit Boys te Beilen. Tevens lid van de Kantinecommissie

1987 – 1990   Voorzitter Christelijke Voetbalvereniging Fit Boys te Beilen

1981 – 1985   Lid van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Beilen

1985 – 1989   Lid van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk te Beilen

1992 – 1999   Lid van de Bouwcommissie van de Gereformeerde Kerk te Beilen

1990 – 1995   Medeoprichter en medeontwerper t.b.v. de Beheersstichting Sportcomplex “Noord West” te Beilen en twee jaar actief in de Bouwcommissie

1991 – 1994   Vrijwilliger t.b.v. de bouw van het Sportcomplex “Noord West” te Beilen

1995 – 2009   Bestuurslid van de Stichting Sportcomplex “Noord West” en lid van de Bouwcommissie t.b.v. diverse verbouwingen en renovaties

2000 – heden Initiatiefnemer en vrijwilliger t.b.v. de onderhoudsploeg van Sportcomplex Noord West te Beilen

1975 – heden Vrijwilliger t.b.v. de plaatselijke kinderactiviteiten in Beilen

2005 – heden Vrijwilliger (afgevaardigde namens de Christelijke Voetbalvereniging Fit Boys) t.b.v. de TT Assen

Daarnaast is de heer Sanders benoemd tot erelid van de Christelijke Voetbalvereniging Fit Boys te Beilen.