FIT Boys begroet nieuwe voorzitter Johan Boer

19 oktober 2017
de Webmaster

Donderdagavond 20:00 uur Sportpark Noord-West is de FIT Boys-kantine goed gevuld voor de Algemene Ledenvergadering. Belangrijkste punten zijn de bestuurlijke wisselingen en Sportpark Noord-West. Voorzitter Ed Sikkema begint aan zijn laatste voorzitterschap in een Algemene Ledenvergadering. De vaste agendapunten passeren de revue, de diverse verslagen worden goedgekeurd. Daarna is het woord aan Penningmeester Sander Stegehuis die weet te melden dat het seizoen 2016-2017 financieel een prima jaar was. Door de geweldige kantine-opbrengst zijn we als vereniging inmiddels wel Btw-plichtig. Sander geeft het woord aan kascontrole lid Martin Datema die samen met Johan Koster de financiën heeft gecontroleerd. Martin vraagt de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur voor de financiële boekhouding seizoen 2016-2017 en dat wordt met een applaus bekrachtigd.

Vervolgens zijn de bestuurlijke wisselingen aan de beurt. Ed Sikkema neemt het woord en kondigt zijn aftreden aan en hij is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Johan Boer voor als nieuwe voorzitter en Ed vraagt de vergadering of zij hiermee instemmen. Ook nu volgt een applaus en Ed draagt symbolisch de voorzittershamer over aan Johan. Johan neemt de voorzittersrol in de vergadering over en behandelt de verdere bestuurswisselingen. Allereerst dankt hij Ed voor zijn jarenlange voorzitterschap en geeft hem bloemen. Voorzitter van de Technische Commissie Albert Seubring neemt afscheid en draagt symbolisch de sleutel van de kantine over aan de nieuwe TC voorzitter Jan Jonink. Albert blikt nog terug op zijn jarenlange zitting in de TC. Hij heeft er altijd veel voldoening uitgehaald, maar vind het nu tijd voor opvolging. Ook hij ontvangt bloemen. Vervolgens noemt Johan de naam van het algemeen lid Algemene Zaken Celena Zantinge. Zij zal toetreden tot het bestuur als algemeen lid Algemene Zaken en het bestuur zal nog besluiten hoe zij de taken van Johan Boer in zijn oude functie van bestuurslid Algemene Zaken gaan beleggen.

Daarna is het woord aan Harrie Sanders en Ed Sikkema in hun rol als lid van de Stichting Sportpark Noord-West. Zij delen de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van het sportpark en de aanleg van kunstgras mee. Het onderwerp wordt uitgebreid besproken en door de gewijzigde ‘spelregels’ vanuit de gemeente zal er weer een Bijzondere ledenvergadering belegt moeten worden om op basis van de ‘nieuwe spelregels’ opnieuw beslissingen te gaan nemen. Er ontstaat een levendige discussie over de gang van zaken en het vervolgtraject. Wordt vervolgd.

Na de rondvraag met een aantal goede en terechte vragen over de AED, de fietsenstalling (die de weg van hulpverleners naar veld 3 en 4 blokkeert) en de normen en waarden (Dagelijks Bestuur is de Normen en Waarden Commissie en daar kun je incidenten melden), sluit Johan Boer de vergadering.

Ed Sikkema en Albert Seubring bedankt voor jullie jarenlange inzet voor de vereniging. Johan Boer, Jan Jonink en Celena Zantinge heel veel succes in jullie nieuwe functie. Jullie kunnen rekenen op de steun van de vereniging. Want, om met de woorden van Johan Boer te spreken, SAMEN ZIJN WE FIT BOYS!