FIT Boys Geraniumactie 2019

9 april 2019
de Webmaster

De FIT Boys Geraniumactie 2019 zal dit jaar plaatsvinden in maart, april en mei. Onderstaand de belangrijkste data:

  • Woensdag 20 maart: Uitdelen formulier Geraniumactie door trainers
  • Zaterdag 13 april van 9:00 tot 13:00 uur: Eerste mogelijkheid tot inleveren formulier Geraniumactie in kantine
  • Woensdag 17 april van 18:00 – 21:00 uur: Tweede mogelijkheid tot inleveren bestelformulier Geraniumactie in kantine
  • Zaterdag 20 april van 9:00 tot 13:00 uur: Derde en laatste mogelijkheid tot inleveren formulier Geraniumactie in kantine
  • Zaterdag 11 mei van 9:00 tot 13:00: Geraniums worden uitgedeeld op parkeerplaats Noord-West.

FIT Boys gaat er van uit dat alle leden weer hun beste beentje voorzetten en een groot aantal geraniums en stroopwafels aan de man gaan brengen. De opbrengst van de geraniumactie is elk jaar weer een substantieel deel van de inkomsten van FIT Boys. Hiermee houden we voor iedereen de contributie laag en de consumpties in de kantine betaalbaar.

Daar doe jij toch zeker aan mee? Natuurlijk! Bedankt namens FIT Boys!

Download hier de brief en het bestelformulier: