FIT Boys heeft een vertrouwenspersoon

17 september 2018
de Webmaster

FIT Boys heeft sinds kort een vertrouwenspersoon, in de persoon van Bart de Vries (tel.nr. (0593) 79 50 74 en e-mail ar.devrieskleine@gmail.com). Op weg naar een VEILIG FIT Boys is dit een heel erg belangrijke stap!

Kijk voor meer informatie op de speciale pagina Vertrouwenspersoon.

Gezien alle landelijke ontwikkelingen en soms incidenten heeft de KNVB samen met de NOC*NSF een beleid uitgezet om binnen alle sportverenigingen in Nederland een plezierig en vooral veilige sportomgeving te creëren. Zoals het altijd al was en hoort te zijn. Onderdelen daarvan zijn o.a. commissies van respect, voorlichting campagnes over omgangsvormen enz. Heel veel clubs zijn gelukkig gewoon goed bezig. Maar er is altijd ruimte voor verbetering en er wordt nog steeds veel geleerd en verbeterd.

De meeste clubs hebben aanspreekpunten binnen de besturen waar men terecht kan als men ergens mee zit of als er problemen zijn. Voor heel veel zaken werkt dit goed en voelen mensen zich serieus genomen. Er zijn soms echter zaken waar men in eerste instantie liever niet gelijk mee naar een bestuur of een commissie binnen de club wil gaan. Men wil dan misschien liever eens praten met iemand die los van het bestuur staat en onafhankelijk is. Binnen de KNVB en het NOC*NSF zijn daar mogelijkheden voor. Zij hebben aanspreekpunten en ook vertrouwenspersonen daarvoor. De telefoonnummers staan op de sites van bovengenoemde organisaties:

Er werd echter door de KNVB en het NOC*NSF ook geconstateerd dat deze afstand voor persoonlijk contact soms te groot is. Om een contact gesprek makkelijker te maken kiest FIT Boys er voor om een vertrouwenspersoon/aan-spreekpunt aan te stellen. Iemand die bekend is met onze vereniging, omgeving, maar geen directe banden met FIT Boys heeft. Vandaar dat FIT Boys Bart de Vries benaderd heeft of hij hier mogelijk iets in zou kunnen betekenen. En dat kon hij en dus hadden Bart en FIT Boys een match!